Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: سند تحول راهبردی علم و فناوری وزارت علوم منتشر شد.

متن کامل سند تحول راهبردی علم و فناوری توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایگاه اینترنتی وزارت علوم منتشر شد.

حسام هزاوه ای – رئیس دفتر معاونت پژوهشی وزارت علوم در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: نظر به تماسهای مکرر و درخواستهای جامعه دانشگاهی در مورد محتوای سند تحول راهبردی علم و فناوری که از سوی وزارت علوم تهیه شده است، این سند بر روی پایگاه اینترنتی وزارت علوم قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: سند تحول راهبردی علم و فناوری توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت پیشنهاد برای نقشه جامع علمی کشور پس از دو سال و نیم فعالیت در معاونت پژوهشی این وزارتخانه تدوین شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها