Skip to content

سیاستگزاری پژوهش: نهاد ملی پژوهش وفناوری غیردولتی در کشور شکل می گیرد

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور از ایجاد نهاد ملی پژوهش و فناوری غیردولتی درکشور خبر داد و گفت: این نهاد را جهاد دانشگاهی پیشنهاد کرده و قرار است باهمکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی اجرایی شود.

دکتر منصور کبگانیان این موضوع را در حاشیه برگزاری چهل و دومین جلسه شورای راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و در جمع خبرنگاران مطرح کرد .

وی اظهار داشت: چگونگی استفاده از ظرفیت نهادهای یاد شده و نحوه هماهنگی این نهادها بررسی خواهد شد.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور همچنین خاطرنشان کرد: در جلسه امروز این ستاد جهاد دانشگاهی ۱۰ اقدام ملی را که توسط این نهاد قابل انجام است ارایه داد که این اقدامات دارای همپوشانی با برخی از اقدامات ملی مطرح شده در نقشه جامع علمی کشور است.

وی اضافه کرد: برخی از اقدامات بعداز اصلاحات لازم به تصویب رسید که یکی از این اقدامات ایجاد نهاد ملی پژوهش و فناوری بود.

کبگانیان گفت: البته تشکیل نهاد ملی پژوهش و فناوری با همکاری جهاد دانشگاهی، به کارگروهی مشخص برای بررسی واگذار شده است.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: کشورهایی مانند سنگاپور و مالزی هنگامی توانستند سرعت بیشتر در مدیریت علم و فناوری خود داشته باشند که نهادی برای پژوهش جدای از وزارت خانه ها ونهادها ایجاد کنند.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در پاسخ به سووالی در مورد تعداد نهادهای متولی برای ایجاد نهاد ملی پژوهش و فناوری گفت: تعداد اعضای مشارکت کننده در این نهاد نباید از دو تا سه نهاد بیشترباشد.

وی همچنین دردر باره تداخل فعالیت نهاد ملی پژوهش و فناوری با فعالیت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم نیز گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نوعی یک نهاد ستادی است و وارد فعالیت های اجرایی نمی شود همچنین وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری نیز برخی از فعالیت های اجرایی را انجام نمی دهد.

دکترکبگانیان درباره بودجه ارایه شده به این نهاد گفت: با توجه به تجربه های بین المللی نهادهای اینچنینی متصل به بخش خصوصی هستند می توانند برای خود درآمد زایی کنند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر در صورت دارا بودن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه ستاداجرایی نقشه جامع علمی کشور نهاد ملی پژوهش و فناوری قادر خواهد بود تا درلایحه بودجه مجلس درخواست داده و بودجه دریافت کند.

*** تقسیم کار ملی بین معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم

دکتر کبگانیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر مصوبات دبیرخانه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشورمبنی بر تقسیم کار بین معاونت علمی و وزارت علوم خاطرنشان کرد: این مصوبه مورد تاکید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز بوده و قرار است در جلسه آتی شورای راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مطرح شود.

وی افزود: قرار است تا با تشکیل جلسه هماهنگی مدل پیشنهادی برای مشارکت دستگاه های علم و فناوری از جمله این دو نهاد یاد شده ارایه شود و در جلسات آتی شورای راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به عنوان تقسیم کار ملی در حوزه علم و فناوری کشور مورد بررسی قرار گیرد.

***بحث و بررسی درباره جایزه فناوری پیامبر اعظم (ص)

دکتر کبگانیان همچنین از بررسی جایزه فناوری پیامبر اعظم (ص) به عنوان یکی موضوعات مورد بحث در جلسه امروز ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور خبر داد و گفت: در جلسه روز گذشته شورای سیاست گذاری اعطای این جایزه پیشنهاد ارایه موقوفه ای برای جایزه علمی پیامبراعظم با مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک توسعه اسلامی مطرح شده بود.

وی افزود: در جلسه امروز شورای راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این زمینه پیشنهادهای اجرایی تر مطرح کرد که قرار شد درجلسات آتی شورای سیاست گذاری جایزه پیامبر اعظم مطرح شود.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور درباره جایزه فناوری پیامبر اعظم (ص) گفت: اعطای جایزه پیامبر اعظم (ص) از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که بر مبنای تعامل علم و فناوری در جهان اسلام و تعامل بین المللی شکل می گیرد.

وی افزود: نهاد مدیریت اعطای این جایزه معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری است.

***دو دستورکه به جلسه آتی شورا موکول شد

به گفته دکتر کبگانیان ˈسیاست های اجرایی آمایش آموزش عالیˈ و ˈ بررسی پیشرفت اجرایی سازی نقشه جامع علمی کشورˈ از جمله دستوراتی بود که به جلسه آتی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور موکول شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها