Skip to content

سیاستگزاری پژوهش و فناوری: آیین نامه تشکیل کارگروه تخصصی پژوهش، نوآوری و فناوری تصویب شد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد که در یکصد و بیست و سومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) آیین نامه تشکیل کارگروه تخصصی پژوهش، نوآوری و فناوری ذیل شورای برنامه ریزی استان ها تصویب شد.
دکتر وحید احمدی گفت: براساس این مصوبه در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای ساماندهی امر پژوهش، نوآوری و فناوری در استان ها و جهت فراهم سازی و اصلاح و بهبود نظام منطقه ای کارگروه تخصصی پژوهش و فناوری ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها تشکیل شود.

وی ادامه داد: در اینجا تبصره ای وجود دارد که این تبصره در یکصدوبیست و سومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف بررسی شد؛ در این تبصره آمده که آیین نامه اجرایی این کارگروه باید توسط دبیرخانه و کمیسیون دائمی شورای عالی عتف تصویب شود و توسط وزیر علوم به هیات دولت ارسال شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم ادامه داد: در یکصدوبیست و سومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف ترکیب و وظایف این کارگروه تعیین شد.

دکتر احمدی گفت:هدف از تشکیل این کارگروه این است که بتوانیم در استان ها بر روی موضوع فناوری،پژوهش و نوآوری تمرکز و عنایت ویژه ای داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد:در قبل هم این توجه و تمرکز بر روی فناوری و پژوهش بوده ولی در چند سال اخیر متاسفانه با تحول اداری و مسائل اجرایی روزمره ترکیب و باعث شده که مسیر پژوهش و فناوری مورد توجه ویژه نباشد از این رو شورای عالی این کارگروه را تصویب کرد و آیین نامه آن امروز تصویب شد.

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: ساختار و ترکیب این کارگروه به این صورت است که ریاست آن بر عهده استاندار و اعضای آن یکی از روسای دانشگاه ها، روسای پارک های استان، مجموعه مدیران و دستگاه های اجرایی استان ها هستند.

دکتر احمدی ادامه داد: در مجموع حدود ۲۰ نفر در این کارگروه هستند و وظایف آنها تدوین و به روز رسانی سند همایش علم و فناوری استان، برنامه ریزی در جهت استقرار و اصلاح نظام نوآوری منطقه ای در استان، تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و آموزش براساس سند آمایش، تعیین اولویت های تحقیقاتی و فناوری برمبنای شناسایی نیازها، توانایی ها و مزیت های استان و ارائه آن به شورای استانی است.

معاون پژوهشی وزیر علوم ادامه داد: از دیگر موضوعاتی که در یکصدوبیست و سومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف مورد بررسی قرار گرفت مناطق ویژه علم و فناوری و یا کریدورهای علم و فناوری بود.

دکتر احمدی ادامه داد: قبلا پنج مصوبه دولت درمورد مناطق ویژه علم و فناوری شامل اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، یزد و بوشهر بود. در این جلسه دو استان یزد و خراسان رضوی گزارش خود را در مورد فعالیت هایی که از تاریخ ابلاغ مصوبه هیات دولت تاکنون انجام داده بودند ارائه دادند.

معاون پژوهشی وزارت علوم افزود:درنهایت هرکدام از این استان ها درخواست هایی داشتند که مهمترین آنها سه محور طرح جامع کسب و کار، محدوده جغرافیایی و نقشه ای که در استان بر روی آن توافق شده و سازمان عاملی بود که می خواهد فرایند اجرای کریدور را دنبال کند.

دکتر احمدی افزود:براساس کارهایی که آنها انجام داده بودند به ویژه مطالعات طولانی مدتی که انجام شده بود و کارهای مقایسه ای در نهایت کمیسیون دائمی شورای عالی عتف با طرح جامع آنها موافقت کرد و با محدوده جغرافیایی آنها که در منطقه به توافق رسیده درصورتی که اختلاف نظری در منطقه نباشد توافق شد.

وی ادامه داد: در مورد سازمان عاملی که می خواهد فرایند اجرای کریدورها را دنبال کند نیز با کلیات آن موافقت شد و قرار شد در شورای عالی عتف مورد بررسی قرار گیرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها