Skip to content

سیاستگزاری پژوهش و فناوری: نقشه جامع علمی، قانون اساسی نظام علم و فناوری کشور است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سند نقشه جامع علمی به‌عنوان قانون اساسی نظام علم و فناوری کشور، به تدریج و باتوجه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های کشور در حال اجرایی شدن است.
جلسه کمیسیون نخبگان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.
در این جلسه که دکتر نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان نیز در آن حضور داشت، دکتر مخبر دزفولی طی سخنانی گفت:‌ اجرای کامل نقشه جامع علمی کشور و تکمیل نظام فناوری و نوآوری در کشور منوط به حمایت از نخبگان است.

نقشه جامع علمی، قانون اساسی نظام علم و فناوری کشور است.
رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور افزود:‌ سند نقشه جامع علمی به‌عنوان قانون اساسی نظام علم و فناوری کشور، به تدریج و باتوجه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های کشور توسط ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و با همکاری همه نهادها و دستگاه‌ها در حال اجرایی شدن است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: باید نهضت تکمیل چرخه ایده تا محصول قابل عرضه به بازار و جهت‌گیری همه فعالیت‌های علمی برای دستیابی به فرآورده کاربردی، در کشور به راه بیافتد.
دکتر مخبر دزفولی گفت: اعتماد به محقق و ایجاد فضای مطمئن برای کار وی از مهم‌ترین پیش زمینه‌ها و تمهیدات این نهضت است.

‌گزارش روند اجرای نقشه جامع علمی به‌صورت مستمر خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه می‌شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: ‌گزارش روند اجرای نقشه جامع علمی به‌صورت مرتب و مستمر خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه می‌شود و معظم له با جدیت پی‌گیر این موضوع هستند.

مهاجرت نخبگان خوشبختانه در سال‌های اخیر با شیب نزولی روبرو بوده است.
وی ادامه داد: موضوع مهاجرت نخبگان که خوشبختانه در سال‌های اخیر با شیب نزولی و کاهش روبرو بوده است، باید مرتبا رصد شده و مستندات علمی این موضوع در اختیار نهادهای مسئول مانند معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور قرار گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به گزارش ارائه شده توسط کمیته‌های زیرمجموعه کمیسیون نخبگان گفت:‌ گزارش‌هایی که ارائه شد، نشان می‌دهد با همه کاستی‌ها، کار به‌صورت جدی و با انگیزه قوی پیش رفته است.
وی افزود:‌ مجموعه کمیسیون نخبگان به‌عنوان یک مجموعه متدین،‌ انقلابی و مسلط به علم و فناوری روز دنیا باید از نظر کمی و کیفی روز به روز غنی‌تر و توانمندتر شده و با کار علمی،‌ راه‌های میان‌بر در مسیر پیشرفت علمی را با توجه به محدودیت‌های مسیر پیدا کند.

اگر بخواهیم زبان فارسی به زبان علمی تبدیل شود، باید از ساختارهای دست و پاگیر عبور کنیم.
دکتر مخبر دزفولی گفت:‌ اگر بخواهیم طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، زبان فارسی به زبان علمی جهان تبدیل شود، باید از ساختارهای روزمره و دست و پاگیر عبور کنیم و به افق‌های بلند، نظر داشته باشیم.

کیسیون نخبگان، رفع‌کننده نیاز تمام نهادهای نظام در این حوزه باشد.

وی با تشکر از معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان نیز گفت‌: ‌گزارش‌دهی مستمر،‌ مرتب و مستند توسط این کمیسیون باید ادامه داشته باشد و این کمیسیون باید به مرجع کار علمی در حوزه نخبگان و رفع‌کننده نیاز تمام نهادهای نظام در این حوزه باشد.
در ابتدای این جلسه کمیته‌های آموزش و پژوهش، فناوری و صنایع پیشرفته و فرهنگی گزارشی از عملکرد و برنامه‌های پیش روی خود ارائه کردند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها