Skip to content

شبکه های پژوهشی: آغاز عملیات اجرایی تشکیل شبکه آزمایشگاههای علمی ایران

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از آغاز عملیات اجرایی تشکیل شبکه آزمایشگاههای علمی ایران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: کلیه موسسات آموزشی پژوهشی آزمایشگاههای خود را شناسنامه‌دار می‌کنند.

دکتر محمد مهدی‌نژاد نوری با بیان این مطلب افزود: شناسنامه آزمایشگاههای موسسات آموزشی پژوهشی کشور که سطح آزمایشگاه اعم از بین المللی، ملی یا دستگاهی در آن مشخص شده است در دسترس کلیه محققین دانشگاهی و غیر دانشگاهی قرار می گیرد.

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: شناسنامه آزمایشگاههای موسسات آموزشی پژوهشی شامل اطلاعاتی نظیر اینکه چه خدماتی ارائه می کنند، چه تخصص و تجهیزاتی دارند و از چه استانداردهایی پیروی می کنند است.

وی افزود: همچنین اینکه آزمایشگاه در چه ایام و ساعاتی سرویس ارائه می کند نیز در شناسنامه درج می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها