Skip to content

شبکه های پژوهشی: تصویب پیشنهاد ایران برای تأسیس ۳ شبکه ملی بین کشورهای اسلامی

پیشنهاد ایران برای تاسیس شبکه های نانوفناوری، پارکهای علمی و فناوری و دانشگاههای مجازی کشورهای اسلامی در اجلاس مجمع عمومی کمیته دایم همکاریهای علمی و فناوری سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی (کامستک) به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب چهاردهمین  مجمع عمومی کامستک که در اسلام آباد پاکستان برگزار شد، هرکدام از این  شبکه های علمی با حداقل ۵۰ هزار دلار اعتبار و با شرکت حداقل پنج کشور اسلامی تشکیل می شوند.

همچنین در این اجلاس جایزه این سازمان به پنج نفر از دانشنمدان کشورهای اسلامی از جمله دکتر فرهاد اسلامی از دانشگاه علوم پزشکی تهران اهدا شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها