Skip to content

شبکه های پژوهشی: شبکه آموزشی تحقیقاتی اسلامی بین المللی راه‌اندازی می‌شود.

یک گروه اسلامی با هدف استفاده کردن از استعدادهای جوانان در جهان اسلام درنظر دارد یک شبکه آموزشی و تحقیقاتی برای ارتقای همکاری میان جوانان مستعد جهان اسلام راه اندازی کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، حسن الدین عبد العزیز رئیس مرکز فارغ التحصیلان در دانشگاه بین المللی اسلام مالزی اظهار داشت: این شبکه آموزشی و تحقیقاتی کاملا اسلامی می تواند زمینه توسعه سریع این ابتکار عمل را برای ایجاد یک فضای اسلامی در آموزش عالی به ویژه در زیرساختهای منطقه ای فراهم کند.
برهمین اساس توافق نامه ای طی ماه گذشته میلادی در اجلاس قطر امضا شده تا یک شبکه اسلامی تحقیقاتی و آموزشی با مشارکت ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی تشکیل شود.
پیشنهاد شده است که این شبکه با شبکه های تحقیقات آموزشی الجزایر، مصر، ایران، قزاقستان، مالزی، مراکش، نیجریه، پاکستان، سنگال، سودان و ترکیه مرتبط شود تا کمبودهای شبکه ای آموزشی در برخی دیگر از کشورهای اسلامی مرتفع شود.
در کنار این شبکه پروژه های تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات به منظور پیشبرد دسترسی به آموزش الکترونیکی و ایجاد دلگرمی برای نوآوری تا سال ۲۰۱۵ مورد تصویب قرار گرفته است.
این پروژه ها دربرگیرنده شبکه های تکنولوژیکی، مراکز آموزشی، دانشگاه آنلاین و یک آکادمی مجازی است.
کارشناسان اعتقاد دارد که اجرای این پروژه ها می تواند جهان اسلام را به یک قطب مهم تکنولوژیکی تبدیل کند.
همادون توره دبیرکل اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور اظهار داشت: انرژی و استعداد موجود در جهان اسلام نشان دهنده ظرفیتهای این منطقه برای تبدیل شدن به یک قطب تکنولوژی بزرگ در صنعت فن آوریهای اطلاعاتی و ارتباطی را نشان می دهد.
وی افزود: تعداد درحال افزایشی از شرکتهای فعال در عرصه صنعت فن آوریهای اطلاعاتی و ارتباطی و ظرف ده سال آینده این بخش به یکی از بزرگترین بخشهای استخدام جوانان مستعد می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها