Skip to content

شرکتهای دانش بنیان:شرکت های دانش بنیان در ایجاد و افزایش ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون مؤثرند

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شرکت های دانش بنیان در ایجاد و افزایش ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون مؤثر می باشند.

دکتر ابوالحسن فیروزآبادی در مراسم معارفه مدیرعامل جدید صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون با تبریک فرارسیدن نیمه شعبان، افزود: امیدوارم این تقارن با تغییر و تحولی که در صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، صورت می گیرد خیر و برکت ببخشد و طلیعه اقدامات جدید و نویی باشد.

.وی افزود: این توفیق الهی است که انسان در جایی خدمت می کند که برای مردم و بویژه برای مردم مستضعف باشد.

وی تصریح کرد: با سپری شدن ربع قرن از نظام جمهوری اسلامی در حوزه نهادسازی، اقدامات خوبی در این مسیر صورت گرفته که ایجاد بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری و سایر تشکلهای تعاونی از جمله آنها است.

وی خاطرنشان کرد: در حقیقت گسترش بخش تعاون با تکامل بخش های نهادی انجام شده است که امیدواریم در این دوره بتوانیم گامی روبه جلو برداریم و ظرفیت های نهادی را نیز افزایش دهیم.

دکتر فیروزآبادی افزود: توصیه می کنم که هم در بانک توسعه تعاون و هم در صندوق ضمانت با ایجاد نوآوری در کار تمهیداتی اتخاذ شود که با اجرای آن نشان دهیم که این ظرفیت در نهاد صندوق و بانک وجود دارد.

وی یادآور شد: در این خصوص از بخش هایی که ضریب بهره وری و بازگشت سرمایه بالا باشد می توانیم بهره گیریم که یکی از این حوزه ها شرکت های دانش بنیان است.

وی تصریح کرد: اگر بتوانیم کارآفرینانی را که مرزشکن باشند در این بخش مورد حمایت قرار دهیم و آنان نیز این جهش را ایجاد کنند، این اتفاق خوب ممکن خواهد شد.

قائم مقام وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی افزود: با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری که اقتصاد و فرهنگ نام گرفته و سال خوبی است باید اقداماتی انجام شود که منجر به تقویت برنامه ها، فعالیت ها و اهداف گردد.

وی با تشریح برخی دیگر از اقدامات توسعه ای، گفت: از الزامات توسعه، توجه بیشتر دولت به بخش تعاون است تا غفلتی که در این مدت به این بخش شده، جبران شود.

وی افزود: توصیه بعدی این است که هم بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت در توسعه جسور باشند تا بتوانیم در بخش تعاون با کمک مردم تحول ایجاد کنیم.

دکتر فیروزآبادی تصریح کرد: تمام توسعه های موفق در دنیا مردم محور بوده است و در جاهایی که مردم حضور داشتند سیاستهای توسعه ای موفق عمل کرده است.

وی افزود: با کمک حداکثری مردم اهداف بخش تعاون محقق خواهد شد، بنابراین با همین امکاناتی که در اختیار داریم باید بتوانیم حرکت روبه جلو داشته باشیم.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها