Skip to content

شرکتهای دانش بنیان: اعلام شاخص های مورد نیاز شرکت های خواستار گواهی دانش بنیان

شرکت هایی که موفق شوند از ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گواهی دانش بنیان دریافت کنند از تسهیلات متنوعی که در قانون پیش بینی شده است مانند تسهیلات بانکی و معافیت های مالیاتی بهره مند خواهند شد.

هر شرکت فعال در حوزه فناوری جهت اخذ گواهی دانش بنیان باید ۳ شاخص مد نظر ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را دارا باشد.

درآمدها، منابع انسانی و محصول، ۳ شاخصی هستند که در ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار می گیرند.

استفاده از تکنولوژی روز در تولید محصول برای اطمینان از تداوم حیات شرکت و ایجاد اشتغال از دیگر ملزومات اصلی برای اعطای این گواهی است.

شرکت متقاضی باید یک کار خوب و به روز در حوزه فناوری انجام دهد، زیرا بحث مهم در ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات این است که محصول مورد نظر به ایجاد اشتغال، از طریق تولید محصولات و یا ارائه خدمات ارزش افزوده و خلق ثروت کمک کند.

تاکید ستاد متولی احراز صلاحیت شرکت های دانش بنیان بر روی به روز بودن تکنولوژی به این خاطر است که شرکت متقاضی، تداوم حیات داشته باشد و بتواند در طول زمان به حیات خود ادامه داده و بحث ایجاد اشتغال به صورت موقت نباشد.

ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات که وظیفه تشخیص صلاحیت شرکت ها برای کسب گواهی دانش بنیان را بر عهده دارد پس از بررسی شرایط کلی شرکت، اثبات درآمدزا بودن و تایید تخصص نیروی انسانی به سراغ محصول می رود.

به گفته محمدحسین مزارعی کارشناس مسئول ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تایید صلاحیت شرکت های دانش بنیان، بعد از ارائه مدارک توسط شرکت متقاضی و اثبات درآمدزا بودن محصول به صورت مستقیم از شرکت بازدید می کنیم، اما اگر ابهام دار باشد از مسئولان شرکت می خواهیم به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیایند و محصول خود را معرفی و ارائه کنند.

وی افزود: بازدید به جهت تائید اظهارات شرکت های متقاضی بسیار حائز اهمیت است. همچنین باید با نیروهای خبره مصاحبه کنیم تا مطمئن شویم به اندازه کافی برای این کار زمان گذاشته اند، نوآوری در محصول و استفاده از تکنولوژی های سطح بالا نیز برای ما اهمیت دارد.

وی در باره اینکه بعد از تایید در ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکت متقاضی باید چه روالی را برای دریافت گواهی دانش بنیان بگذراند توضیح داد: بعد از بازدید و تکمیل پرونده، کمیته تخصصی ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات که متشکل از بزرگان صنعت و دانشگاه است، محصول را بررسی می کند.

اگر پرونده ای که ما ارائه دادیم، کمیته تخصصی را متقاعد نکرد دوباره از شرکت دعوت می شود تا به معاونت بیاید و از خود دفاع کند تا حقی ضایع نشود.

وی همچنین گفت: اگر کمیته تخصصی محصول را تایید کرد، کارگروه تشخیص با حضور معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها