Skip to content

شرکتهای دانش بنیان: ایجاد شرکتهای دانش بنیان در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، عدم وجود ارتباط میان دانشگاه و صنعت را از مهمترین مشکلات زیربنایی کشور دانست و گفت: در این راستا اقدام به تاسیس شرکتهای دانش بنیان در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد خواهد شد.

دکتر خسرو دانشجو رفع نیازها و مشکلات کشور را در ارائه راهکارهای آکادمیک و کارشناسی دانست و افزود: واحد علوم و تحقیقات با تاسیس شرکت های دانش بنیان اقدام به ایجاد ساختار سازنده ارتباطی میان دو بخش دانشگاه و صنعت می کند.
رئیس واحد علوم تحقیقات با بیان اینکه شرکتهای دانش بنیان متشکل از اساتید، دانشجویان نخبه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی است، اظهار داشت: با ایجاد این شرکتها در واحد علوم و تحقیقات، زمینه مناسبی برای ورود دانشجویان به بازار کار مهیا می شود.
دکتر دانشجو با اشاره به ایجاد زیرساختهای پژوهشی در این دانشگاه خاطر نشان کرد: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی دارای بیش از هزار عضو هیات علمی با رتبه های بسیار بالا در حوزه های مختلف تحصیلات تکمیلی و در رشته های فنی و مهندسی، پزشکی و علوم انسانی است که باید از ظرفیت علمی این افراد نخبه در کشور استفاده حداکثری به عمل آید.

خبرهای تصویری