Skip to content

شرکتهای دانش بنیان: تفاهم نامه تامین مالی صادرات شرکت های دانش بنیان امضا شد.

تفاهم نامه تامین مالی صادرات شرکت های دانش بنیان میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بانک توسعه صادرات ایران امضا شد.

در مراسم امضای این تفاهم نامه دکتر نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و  بهمن وکیلی مدیرعامل بانک توسعه صادرات حضور داشتند.
ایجاد ظرفیت های لازم به منظور افزایش ارزش افزوده تولیدات داخلی ، حمایت و توانمندی سازی شرکت های دانش بنیان ، ایجاد اشتغال پایدار و گسترش صادرات کالا ها و خدمات دانش بنیان از مهمترین اهداف امضای این تفاهم نامه است .
بر اساس این تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید با بررسی ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های دانش بنیان آنها را به بانک معرفی و در ارزیابی هر طرح به بانک کمک کند.
بستر سازی ارتباطی با نمایندگی های ایران در خارج از کشور ، حمایت از برنامه های مالی صادراتی و نیز تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز بانک از دیگر تعهدات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
بر اساس این گزارش بانک توسعه صادرات پس از تصویب طرح های دانش بنیان نسبت به پرداخت تسهیلات به این شرکت ها اقدام می کند.
مدت این تفاهم نامه یک سال است که در صورت توافق طرفین تمدید خواهد شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها