Skip to content

شرکتهای دانش بنیان: تفاهم نامه خط اعتباری ۴ هزارمیلیارد ریالی حمایت از شرکتهای دانش بنیان

تفاهم نامه خط اعتباری ۴ هزار میلیارد ریالی(۴۰۰ میلیارد تومان) حمایت از تجاری سازی دستاوردهای طرح های دانش بنیان بین معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مدیرعامل بانک صنعت و معدن امضا شد.

این تفاهم نامه را دکتر علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و علی اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن  در محل ساختمان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا کردند.

حمایت از تجاری سازی دستاوردهای فناورانه و توانمندسازی شرکتها و موسسه های دانش بنیان و توسعه صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان، ارایه خدمات تجاری سازی از جمله اعطای تسهیلات مالی به شرکتها و موسسه های دانش بنیان از محل سپرده صندوق توسعه ملی نزد بانک یادشده از جمله مفاد این تفاهمنامه است.

بانک صنعت و معدن به موجب این تفاهمنامه عاملیت در قبول وجوه اداره شده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی مربوط به این معاونت را عهده دار خواهد شد.

مدت زمان پیش بینی شده برای این تفاهمنامه از امروز (زمان انعقاد قرارداد) به مدت یک سال است که در صورت تمایل طرفین قابل تمدید خواهد بود.

قرار است مبلغ چهار هزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده در این تفاهمنامه از محل سپرده صندوق توسعه ملی نزد بانک صنعت ومعدن تامین و در صورت نیاز قابل افزایش خواهد بود.

بانک یادشده متعهد می شود ضمانت نامه های اعتباری صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی از جمله صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری های نوین را پذیرش کند.

همچنین پیگیری و جلب موافقت صندوق توسعه ملی در خصوص پذیرش سهم آورده نقدی متقاضیان به صورت ۱۰ درصد مبلغ تسهیلات و صفر درصد در صورت تامین سرمایه در گردش از دیگر تعهدات بانک مذکور در این تفاهمنامه است.

قرار است این تفاهمنامه از طریق کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار امضا کنندگان آن شکل اجرایی به خود بگیرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها