Skip to content

شرکتهای دانش بنیان: توسعه کسب و کار دانش بنیان یکی از برنامه های اصلی معاونت پژوهشی وزارت علوم

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تشریح برنامه های سال جدید این معاونت گفت: هدفمند کردن پروژه های تحقیقاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با توجه به به نیازهای حال و آینده های دور و نزدیک در دستور کار وزارت علوم قرار گرفت.

دکتر محمد مهدی نژاد نوری در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: سه محور عمده در سال جدید در معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم پیگیری می شود که توسعه کسب و کار دانش بنیان با محوریت پارکها و مراکز رشد یکی از این فعالیتها به شمار می رود.

وی ادامه داد: وقتی به حلقه تولید علم به ثروت نگاه می کنیم پارک ها و مراکز رشد نقش مهمی را دارند از این رو محور توسعه کسب و کار دانش بنیان را پارکها و مراکز رشد علم و فناوری قرار دادیم.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم افزود: توسعه همکاریهای دانشگاهها و صنعت نیز یکی دیگر از محورهای مورد بحث در سال جاری خواهد بود که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد.

وی با اشاره به سومین محور فعالیتهای معاونت پژوهش و فناوری در سال جدید گفت: موضوع دیگر هدفمند کردن پروژه های پژوهشی تحصیلات تکمیلی است.

دکتر مهدی نژاد افزود: در حال حاضر دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری پروژه هایی را به عنوان پایان نامه اجرا می کنند که عمولا به ذوق و سلیقه خودشان برمی گردد. این پروژه ها با وجود اینکه در نوع خود ارزشمند هستند اما مجموعه اینها هدف مشخصی را دنبال نمی کند.

وی اظهار داشت: ما باید با توجه به نیازهای حال و آینده های دور و نزدیک پروژه های دانشجویان را تعریف کنیم که مجموعه آنها اهداف مشخصی را در آینده برای  کشور محقق کنند و هدف دار باشند تا توانمندی را برای کشور ایجاد کند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها