Skip to content

شرکتهای دانش بنیان: حمایت از شرکت های دانش بنیان از اولویت های دولت است.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: حمایت از شرکتهای دانش بنیان از اولویت های اصلی دولت یازدهم است.

دکتر سورنا ستاری در جمع کارکنان پارک و علم فناوری یزد معافیت شرکت های دانش بنیان را از مالیات از جمله این حمایت های بیان کرد و افزود: این قانون از اول تیرماه اجرا می شود.

وی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان مشمول این قانون باید مجوز از پارک علم فناوری دریافت کرده باشند، اظهارکرد: در راستای اجرای این قانون توسعه فناوری، صادرات و فروش محصولات این شرکت ها به راحتی صورت می گیرد .

ستاری ادامه داد: همچنین تسهیلات ارزان قیمت از طریق صندوق شکوفایی و نوآوری در اختیار صندوق های پژوهش و فناوری قرار می گیرد تا شرکت های دانش بنیان از آن بهره مند شوند .

رییس بنیاد ملی نخبگان افزود: طبق آیین نامه ای که هفته های آینده ابلاغ می شود به ازای فروش شرکت های دانش بنیان دانشگاه ها، پنج درصد سود آن به دانشگاه باز می گردد.

دکتر ستاری با بیان اینکه اساتید دانشگاه نباید فقط درگیر بحث آموزش باشند، تأکید کرد:  باید به اساتیدی که در زمینه پژوهشی با صنعت قرارداد منعقد می کنند احترام بگذاریم و به آنها ارج بنهیم .

همچنین معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: در سنوات گذشته ۹۰ میلیارد ریال به دانشگاه ها، پارکها و مراکز علمی کمک کردیم .

دکتر علیرضا دلیری افزود: در سال جدید خطوط اعتباری جدید برای حمایت از شرکت های دانش بنیان راه اندازی می شود.

وی اظهارکرد: حمایت از شرکت های دانش بنیان برای پیشرفت کشور ضروری است و به همین دلیل باید امسال به گونه ای از این شرکت ها حمایت کنیم که شکوفایی اقتصاد دانش بنیان محقق شود.

در پایان این مراسم موافقت نامه همکاری برای حمایت از تجاری سازی طرح و شرکت های دانش بنیان فی مابین معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری و رییس پارک علم و فناوری استان یزد منعقد شد .

این موافقت نامه در هفت ماده و سه نسخه تنظیم و مدت آن تا پایان سال ۱۳۹۵ است که با توافق طرفین قابل تمدید و لغو است .

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها