Skip to content

شرکتهای دانش بنیان: سلطانی رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی شد.

رییس جمهوری در حکمی اعضا و رییس هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی را منصوب کرد. با این حکم بهزاد سلطانی رییس هیات عامل این صندوق شد.

اولین جلسه هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی در دولت یازدهم به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری به عنوان رییس هیات امنای این صندوق و با حضور سایر اعضا از جمله وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی، معاون علمی و فناوری(دبیر هیات امنا)، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی و رییس دفتر رییس جمهور تشکیل شد.

در این جلسه دکتر بهزاد سلطانی به عنوان عضو و رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی منصوب شد.

در متن حکم رییس جمهوری برای انتصاب دکتر سلطانی به عنوان رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی آمده است: ˈدر اجرای مواد (۱۰) و (۱۲) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ۱۳۹۰.۶.۲۰ هیأت وزیران و براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۲.۹.۱۳ هیات امنای آن صندوق، با عنایت به سوابق و تجربیات ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «عضو و رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی» منصوب می شوید.

در ادامه این حکم آمده است: با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای اجرایی ذیربط، نسبت به بهبود فرآیند تجاری سازی فناوری ها، ارتقای نظام مالی و توسعه فناوری و نوآوری، پیشبرد اقتصاد دانش بنیان، رشد و توانمندسازی بخش خصوصی و حمایت از شرکت های دانش بنیان اقدام شایسته بعمل آورید.ˈ

همچنین در احکامی جداگانه و بر مبنای مصوبه هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر سورنا ستاری، دکتر بهزاد سلطانی، دکتر کاظم جلالی، دکتر مصطفی صفوی و دکتر حمیدرضا شاهوردی به عنوان اعضای هیات عامل صندوق انتخاب شدند.

براساس این گزارش، در حکم حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به اعضای صندوق نوآوری و شکوفایی آمده است: در اجرای ماده (۱۰) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ۱۳۹۰.۶.۲۰ هیات وزیران و براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۲.۹.۱۳ هیأت امنای آن صندوق، با عنایت به سوابق و تجربیات ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی» منصوب می شوید.

در این حکم آمده است: ˈلازم است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط، نسبت به بهبود فرآیند تجاری سازی فناوری ها، ارتقای نظام مالی توسعه فناوری و نوآوری، پیشبرد اقتصاد دانش بنیان، رشد و توانمندسازی بخش خصوصی و حمایت از شرکت های دانش بنیان اقدام شایسته بعمل آورید.ˈ

براساس این گزارش دکتر سلطانی مسوولیت های مختلفی از جمله مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون تحقیقات و فناوری سازمان انرژی اتمی، مشاور تجاری سازی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، و عضویت در «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان و نظارت بر اجرا» را در کارنامه خود دارد.

ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی باهدف توسعه اقتصاد دانش بنیان و کمک به شرکت های دانش بنیان در کشور صورت گرفت .تقویت این صندوق مورد اهتمام دولت یازدهم قرار دارد.

پیشتر دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری آورده این صندوق را ۱۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در سال آینده این رقم به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش می یابد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها