Skip to content

شرکتهای دانش بنیان: صندوق های پژوهش و فناوری برای شرکت های دانش بنیان ضمانت نامه صادر می کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از امضای تفاهم نامه بین این معاونت و صندوق های پژوهش و فناوری به منظور صدور ضمانت نامه برای شرکت های دانش بنیان خبر داد.

دکترعلیرضا دلیری در مورد انواع حمایت های این معاونت ازشرکت های دانش بنیان گفت: حمایت های تسهیلاتی، صدور ضمانت نامه برای اخذ تسهیلات یا صدور ضمانت نامه برای انعقاد قرارداد با دستگاه ها ، سازمان های دولتی و خصوصی از جمله این حمایت هاست.

دکتر دلیری یادآور شد که حمایت هایی که تاکنون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به صورت پراکنده از شرکت های دانش بنیان داشته حمایت های تسهیلاتی بوده است . با توجه به این که قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان هنوز عملیاتی نشده بود، این حمایت های تسهیلاتی به خودی خود از منابع معاونت علمی و فناوری تامین می شد و در قالب کارگزاری هایی که صندوق های پژوهش و فناوری در کشور انجام می دادند به عنوان کارگزاری معاونت صورت می گرفت.

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود : با تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی در وظایف این صندوق انواع موارد حمایتی از قبیل تسهیلات، کمک و صدور ضمانتنامه از شرکت های دانش بنیان مشخص شده است. با این حال از زمان آغاز به کار صندوق نوآوری و شکوفایی تا عملیاتی شدن برنامه های آن چند ماهی زمان لازم است.

وی گفت : معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال گذشته در حوزه تسهیلات فعالیت هایی انجام داده است.پیش از این شرکت هایی که دانش بنیان بودند با توجه به نوع فعالیت و عملکردشان از طریق صندوق های پژوهش و فناوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران حمایت شدند.

***نیاز به ضمانت نامه بیش از تسهیلات دکتر دلیری با اشاره به وجود خلاء در صدور ضمانت نامه های لازم شرکت های دانش بنیان گفت: تصمیم گرفتیم به جای ارایه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان برای اینکه این شرکت ها در پی ضمانت نامه بروند، صندوق های پژوهش و فناوری را در زمینه صدور ضمانت نامه برای شرکت های دانش بنیان فعال کنیم. به این صورت مشکل بسیاری از شرکت های دانش بنیان رفع و امکان عرضه کالا به بازار برای آنها ایجاد خواهد شد.

معاون توسعه و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به اساسنامه مصوبه هیات وزیران در خصوص صندوق های پژوهش وفناوری غیر دولتی که بر اساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شده بودند، اشاره کرد و افزود: از جمله این صندوق ها، صندوق پژوهش فناوری غیر دولتی فناوری های نوین است، در اساسنامه این صندوق تکالیفی به این صندوق ها داده شده است که بتوانند به شرکت های دانش بنیان هم تسهیلات بدهند، هم کمک کنند و هم ضمانت نامه صادر کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون تاسیس صندوق های پژوهش و فناوری،اختیار صدور ضمانت نامه توسط هیات وزیران به این صندوق ها داده شده است، اظهار کرد: سازمان ها و وزارتخانه های دولتی می توانند ضمانت نامه صندوق های پژوهش وفناوری را به عنوان ضمانت نامه پیش پرداخت یا ضمانت حسن انجام کار بپذیرند.

دکتر دلیری گفت: معاونت علمی و فناوری با صندوق های پژوهش وفناوریی که به این مرحله رسیده اند، وارد مذاکره شده و تفاهم نامه ای به امضا رسانده است. برای مثال از این صندوق های فعال می توان به «صندوق پژوهش فناوری غیر دولتی فناوری های نوین» و «صندوق پژوهش فناوری غیر دولتی شریف» اشاره کرد.

دکتر دلیری یاداور شد که این دو صندوق توانسته بودند نظر اغلب بانک ها، وزارتخانه ها و سازمان ها را جلب کنند تا ضمانت نامه شان را بپذیرند .ما نیز با این دو صندوق تفاهم نامه های جداگانه ای به امضا رساندیم که بر اساس این تفاهم نامه این صندوق ها بتوانند با پشتوانه منابع مالی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اختیارشان قرار می دهد، برای شرکت های دانش بنیان ضمانت نامه صادر کنند.

***نبود منابع مالی و سرمایه در گردش؛ مشکل شرکت های دانش بنیان وی افزود : مقرر شده است که هرکدام از این صندوق ها به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال و جمعا ۲۰۰ میلیارد ریال ضمانت نامه صادر کنند. اگر بتوانیم به عنوان طرح پایلوت در این زمینه موفقیت لازم را کسب کنیم این امر را برای این دو صندوق و سایر صندوق های پژوهش فناوری کشور توسعه خواهیم داد.

دکتر دلیری یادآور شد که عدم منابع مالی مناسب و سرمایه در گردش یکی از بزرگترین مشکلات شرکت های دانش بنیانی که توانسته اند به مرحله تجاری سازی برسند . در این زمینه حمایت صندوق های پژوهش و فناوری در صدور ضمانتنامه می تواند مشکل شرکت های دانش بنیان را برطرف کند و این شرکت ها قراردادهای خود را منعقد کنند.

وی اظهار کرد: تا کنون با صدور ضمانت نامه از طریق صندوق فناوری های نوین برای شرکت های دانش بنیانی که متقاضی ضمانت نامه بوده اند، با مبلغ ۵/۴ میلیارد تومان موافقت کرده ایم و کار وارد مرحله اجرایی شده است.

به گفته وی صندوق شریف نیز در حال تهیه فهرست شرکت های دانش بنیان متقاضی است تا بعد از گرفتن تاییدیه کارگروه تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ضمانت نامه مورد نیازشان را صادر کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها