Skip to content

شرکتهای دانش بنیان: ضرورت پرداخت سریع وام های ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی به شرکت های دانش بنیان

معاون علمی و فناوری رییس جمهور گفت : صنـدوق پارک هـای فـنـاوری بـاید به انـدازه ای رشد کنند که بتوانند وام های کوچک ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی را سریع پرداخت کنند.

دکتر سورنا ستاری در مراسم بازدید و نشست مشترک با دکتر صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی در محل پارک فناوری پردیس با تاکید بر اینکه یکی از اهداف معاونت علمی و فناوری تقویت صندوق پارک های فناوری است، گفت: نباید شرکت های دانش بنیان برای اخذ وامهای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی دچار بروکراسی های مرسوم نشوند.

دکتر ستاری با تاکید بر اینکه از روز آغاز مسوولیت در این معاونت یکی از اهداف اصلی، تقویت صندوق پارک های فناوری در راستای کمک به تجاری سازی بوده است، تصریح کرد: حاضریم هرمیزان که لازم است صندوق این پارک ها را حمایت کنیم تا برای پرداخت وام های کم بهره به شرکت های نوپا در حوزه فناوری در کمترین زمان ممکن آمادگی داشته باشند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور با اشاره به اجرایی شدن تفاهم نامه این معاونت با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: تفاهم نامه ای با این وزارتخانه امضا شده است که در یکی از مواد آن قرار است، پارک های فناوری تا ۳ درصد از درآمد حاصل از صادرات خود را در زیرساخت هایشان استفاده کنند.

*** افزایش ۲۰ برابری سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی

همچنین در این مراسم دکتر صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی گفت: یکی از کارهای خوبی که در همین مدت زمان کم در معاونت علمی و فناوری صورت گرفته است تقویت صندوق نوآوری و شکوفایی بوده که سرمایه آن تا ۲۰ برابر افزایش پیدا کرده است.

رئیس صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه رقم حمایتی از شرکت های دانش بنیان نسبت به برنامه های پیش رو و میزان توقعات از این شرکت ها اندک است، افزود: دولت باید در صدد افزایش این بودجه باشد.

دکتر صفدر حسینی با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی یک صندوق ارزی است و تسهیلات را به صورت ارز واگذار می کند، گفت: صندوق توسعه ملی تنها در بخش های مربوط به آب، صنعت و معدن و کشاورزی امکان حمایت ریالی از شرکت های بزرگ و ملی را دارد .

***صندوق نوآوری و شکوفایی یک بنگاه اقتصادی است

در این مراسم همچنین بهزاد سلطانی رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اینکه برای بحث سرمایه در گردش، صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان برادر کوچک تر صندوق توسعه ملی فعالیت می کند، گفت: در بحث سرمایه در گردش از شرکت های دانش بنیان حمایت می کنیم و برای چنین حمایتی بومی سازی محصولات را در اولویت نخست قرار نداده ایم.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی به انواع روش های حمایتی این صندوق اشاره کرد و گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی یک بنگاه اقتصادی است و تمایل دارد در جاهایی که امکان پرداخت تسهیلات میسر نیست، این صندوق جهت سرمایه گذاری وارد شود.

در پایان این مراسم دکتر ستاری به همراه دیگر مسئولان حاضر از برخی از شرکت های مستقر در پارک بازدید کردند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها