Skip to content

شرکتهای دانش بنیان: معافیت شرکتهای دانش بنیان از مالیات و عوارض و حقوق گمرکی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و سیاستگزاری فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به جزئیات لایحه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی تنها بخشی از تسهیلاتی است که در قالب این لایحه ارائه می شود.

دکتر حمید مهدیان در نشست روسای پارکها و مراکز رشد با اشاره به جزئیات لایحه حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات افزود: طبق این لایحه شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناور‌ی‌های برتر تشکیل می‌شوند.

وی با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیانی که بیش از ۵۰ درصد مالکیت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای غیردولتی می‌شود مشمول حمایت این قانون نخواهند شد، افزود: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مسئول سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجرای این قانون است و دبیرخانه شورا نیز مسئول پیگیری اجرای مصوبات شورا از طریق دستگاه‌های ذیربط خواهد بود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و سیاستگزاری فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، تامین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه و به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطای وام کم بهره در چارچوب عقود اسلامی و اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی تولیدی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در پارک‌ های علم و فناوری و مراکز رشد و مناطق ویژه اقتصادی یا ویژه علم و فناوری را از حمایت‌ها و تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان طبق این قانون نام برد.

وی یادآور شد: طبق این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی راس سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری کلیه دستگاه‌های دولتی فهرست تمامی مراکز و موسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارایه کند.

دکتر مهدیان خاطرنشان کرد: شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عتف زیر نظر رئیس شورا (رئیس جمهور) تاسیس می‌شود و از طریق منابع مالی این صندوق حمایت‌های لازم اعمال می شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه حداقل نیم درصد منابع بودجه عمومی خود را برای کمک به این صندوق در نظر بگیرد، اضافه کرد: حداقل ۵ درصد از سرمایه این صندوق برای اعطای تسهیلات به صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم مورد تایید وزارت علوم تخصیص خواهد یافت ضمن آنکه سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان ۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود که به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تامین می‌شود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و سیاستگزاری فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ماده ۹ لایحه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: طبق این ماده شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان مجاز هستند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر کنند.

به گفته وی طبق این لایحه به منظور ایجاد و توسعه شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری در جهت انجام ماموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد برای روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی و بین‌المللی برخوردار شوند.

دکتر مهدیان خاطرنشان کرد: براساس این لایحه گزارش نحوه اجرای این قانون هر شش ماه یک بار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود. همچنین آیین‌نامه‌‌های اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عطف به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها