Skip to content

شرکتهای دانش بنیان: نهادهای دولتی می توانند ضمانت نامه برای شرکت های دانش بنیان صادر کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت : براساس قانون وزارتخانه ها و سازمان های دولتی می توانند برای حمایت از شرکت های دانش بنیان ضمانت نامه صادر کنند و به این ترتیب مشکلات شرکت های دانش بنیان در زمینه ضمانت نامه رفع می شود .

دکتر علیرضا دلیری در نشست هم اندیشی صندوق های پژوهش و فناوری ریسک پذیر یادآور شد که تامین منابع مالی و ضعف مدیریتی دو مشکل اصلی صندوق های پژوهش و فناوری کشور است.در بخش منابع مالی مشخص نبودن سهام بخش دولتی و خصوصی از جمله مشکلات این حوزه است و در بخش مدیریتی سازمان ها و نهادها باید با ایجاد ارتباط تنگاتنگ در کنار حمایت های مالی و از طریق حمایت های حقوقی صندوق ها را فعال کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی در مورد تاریخچه شکل گیری صندوق های پژوهش و فناوری در کشور گفت: صندوق های پژوهش و فناوری در زمان تدوین برنامه سوم توسعه در کشور برای حمایت از سرمایه گذاری در حوزه های ریسک پذیر ایجاد و مقرر شد که ۵۱ درصد سهام این صندوق ها به بخش خصوصی و ۴۹ درصد به عنوان سهام بخش دولتی باشد.

دکتر دلیری گفت: از زمان اجرای برنامه سوم توسعه تا کنون دولت نتوانسته است منابع مالی خود را تامین کند و از این رو توانمندی های قابل توجهی در این صندوق ها ایجاد نشد ولی از دو سال گذشته معاونت علمی وفناوری برای توانمندسازی صندوق های پژوهش و فناوری اقدام کرد و شرایط برای فعالیت ها این صندوق ها بهتر شده است.

وی ابرازامیدواری کرد که با ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی بتوانیم صندوق های پژوهش و فناوری را در کنار این صندوق داشته باشیم .

نشست هم اندیشی صندوق های پژوهش و فناوری ریسک پذیر در پارک فناوری پردیس ادامه دارد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها