Skip to content

شرکتهای دانش بنیان: پیمایش نوآوری شرکت های دانش بنیان به صورت پایلوت اجرا می شود.

سرپرست دفتر ارزیابی و نظارت راهبردی معاونت علمی از اجرای طرح پیمایش نوآوری شرکت های دانش بنیان به صورت پایلوت خبر داد و افزود: یکی از حلقه های مفقوده در نظام ملی ارزیابی نوآوری، پیمایش نوآوری با هدف شناخت صحیح رفتار بنگاه ها و اثرگذاری مثبت بر آن است.

دکتر مهدیه فرازکیش سرپرست دفتر ارزیابی و نظارت راهبردی معاونت فناوری، سه رویکرد اصلی در ارزیابی نوآوری را کنترل عملکرد، تخصیص بودجه و بهبود و یادگیری دانست و تصریح کرد: رویکرد کنترلی و تخصیصی در ارزیابی، زمانی که با کارکنان دانشی سر و کار داریم، موفقیت آمیز نخواهد بود.

دکتر فرازکیش با اشاره به اینکه رویکرد بهبود و یادگیری، از مهمترین رویکردها در معاونت علمی و فناوری است، گفت: بحث یادگیری را هم در سطح سازمان و هم در سطح کلان علم و فناوری کشور باید به عنوان رسالت خود قرار دهیم و در صورت اتخاذ این رویکرد، ضروری است تا شبکه سازی، هم اندیشی تخصصی و تقویت کانون های تفکر را در اولویت قرار دهیم، چرا که با فعالیتهای انفرادی نمی توان به این هدف دست یافت و باید مشارکت عمومی ایجاد شود.

وی بحث استاندارد را یکی دیگر از اولویت های دفتر ارزیابی و نظارت راهبردی معاونت علمی و فناوری دانست و تصریح کرد: استاندارد، مقوله مهمی است که با تایید صلاحیت هر چه بیشتر شرکتهای دانش بنیان در طی سالهای آینده می تواند به یک بحران ملی در تجاری سازی محصولات دانش بنیان کشور تبدیل شود، اگر از هم اکنون به دنبال راه حل آن نباشیم.

سرپرست دفتر ارزیابی و نظارت راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به اینکه مقوله ارزیابی اثرات اجتماعی و فرهنگی به ویژه در توسعه فناوری کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است، گفت: هنوز راهکاری جدی برای پیگیری این موضوع نداریم، ولی همراه با گروه های مختلف به دنبال طرح جامع نگرانه ای هستیم تا اثرات اجتماعی عملیاتی شود.

فرازکیش درباره مدیریت بانوان در حوزه کلان پژوهش و فناوری کشور گفت: فعالیت بانوان در سطوح کلان کشور با چالشهای جدی مواجه است و اگر مدیریت آنها به صورت جدی در نظر گرفته شود، نه تنها به فضای کاری کلان کشور کمک می کند، بلکه با ایجاد هم افزایی مثبت، به شکل مطلوب تری پیش خواهیم رفت.

وی گفت: نیمی از افراد جامعه ما بانوان هستند و از حقوق یکسان برخوردارند که باید فرصت فعالیت به آنها داده شود، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با توجه به محیط تعاملی و سازنده خود می تواند در این زمینه نیز پیشرو باشد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها