Skip to content

شرکت های دانش بنیان: تصویب ۵۰۴ میلیارد تومان تسهیلات به طرح های دانش بنیان و فناور

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری از تصویب ۵۰۴ میلیارد تومان اعتبار به طرح های دانش بنیان و فناور از طریق بانک های عامل خبر داد.

دکتر علیرضا دلیری اظهار کرد: با حمایت و همراهی مدیران عامل بانک های دولتی، خط اعتباری در نظر گرفته شده برای حمایت از شرکت های دانش بنیان از سوی بانک ها افزایش یافته است که با این افزایش، زمینه توسعه و حمایت مطلوب تر از فعالیت های این شرکت ها و تولید محصول در آن ها فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد که هم اینک بانک های دولتی با موضوع فعالیت شرکت های دانش بنیان آشنا شده و در حال حمایت از این شرکت ها با اختصاص اعتبار هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: بدنه کارشناسی بانک ها در پرداخت تسهیلات سرعت خود را افزایش داده اند و هم اینک برخی طرح های ارایه شده، موفق به تصویب تسهیلات از بانک های صنعت و معدن، رفاه کارگران و کشاورزی شده اند.

دکتر دلیری افزود: بانک صنعت و معدن با ۴۹۲ میلیارد تومان شامل ۸۷ میلیون یورو به صورت ارزی و ۲۰میلیارد تومان به صورت ریالی، بانک کشاورزی با تصویب شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و بانک رفاه کارگران با تصویب پنج میلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان را تصویب کرده اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اظهار کرد که در حال برنامه ریزی برای عقد قرارداد با چند بانک برای افزایش اعتبارات خطوط اعتباری حمایت از شرکت های دانش بنیان هستیم.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی صورت پذیرفته قصد داریم میزان خطوط اعتباری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای حمایت از شرکت های دانش بنیان را به دو هزار میلیارد تومان برسانیم، گفت: در حال حاضر به میزان یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای حمایت از شرکت های دانش بنیان ایجاد شده است.

دکتر دلیری تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی قرار بود تا پایان امسال دو هزار میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد کنیم که با چند قرارداد دیگر این میزان محقق می شود و در صورت نیاز سعی داریم این خطوط را افزایش دهیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: همچنین با صندوق های ضمانت دولتی نیز قراردادی در حال انعقاد است که بر اساس آن ضمانت نامه هایی برای شرکت های دانش بنیان صادر خواهد شد تا برای دریافت وام از بانک ها مشکل ضمانتی نداشته باشند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها