Skip to content

شرکت های دانش بنیان: تقویت شرکت های دانش بنیان از اولویت های دولت است.

رییس جمهوری اسلامی ایران در جلسه هیات دولت، تقویت شرکت های دانش بنیان را از سیاست ها و اولویت های دولت برشمرد و حضور موفق کشور در رقابت جهانی را در گرو توسعه شرکت های دانش بنیان دانست.

در این جلسه معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری گزارشی درخصوص سیاست های اقتصاد دانش بنیان به هیات وزیران ارائه داد.

رییس جمهوری در این جلسه ضمن تاکید بر مطالعات بنیادی و حرکت در مرزهای دانش، تمرکز هر چه بیشتر بر زمینه های کاربردی بویژه در مورد مسایل و نیازهای روز کشور از قبیل آب، برق، انرژی های نو، فناوری نفت و گاز، محیط زیست، دارو و پزشکی را ضروری خواند.

وی همچنین بر تجاری سازی و برندسازی و عبور از مقاله نویسی تاکید کرد.

رییس جمهوری در ادامه با تاکید بر بهره گیری از همکاری های کشورهای دیگر در شکل دهی و توسعه شهرک های علمی گفت: دولت از شرکت های دانش بنیان حمایت جدی می کند.

وی در عین حال همه دستگاه های اجرایی را به همکاری با معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری توصیه کرد.

در این جلسه، ضمن ارائه گزارش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره وضعیت مسکن روستایی به دولت، هیات وزیران برای نوسازی و بهسازی ۲۰۰ هزار واحد روستایی در سال ۱۳۹۳، با اختصاص سقف ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی برای هر واحد موافقت کرد.

دولت همچنین با اختصاص مبلغ ۶۵۱ میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی و جبران خسارت و کمک به بازسازی واحدهای مسکونی شهری و روستایی و تامین لوازم خسارت دیده ناشی از زلزله اخیر در استان ایلام موافقت کرد.

در این جلسه با تصمیم دولت، مبلغ یک هزار و ۶۵۷ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت نیز به آسیب دیدگان ناشی از این زلزله اختصاص یافت.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها