Skip to content

شرکت های دانش بنیان: دستورالعمل حمایت از اجرای مطالعات برای طرح ها و شرکت های دانش بنیان ارائه شد.

رییس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از ارائه دستورالعمل حمایت از انجام مطالعات (بازار، مدل تجاری، طرح کسب وکار و مطالعات فنی و اقتصادی) برای طرح ها و شرکت های دانش بنیان در جلسه هیأت عامل این صندوق خبر داد.

دکتر بهزاد سلطانی پس از تشکیل جلسه هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، هدف از ارائه و تصویب این دستورالعمل را رعایت بندهای ۹ تا ۱۳ ماده ۳ اساسنامه صندوق عنوان کرد.

وی افزود:قرار است به موجب این دستورالعمل مدیریت بهینه منابع و سرمایه صندوق، کاهش ریسک های اجرایی و مالی و افزایش اطمینان نسبت به بازپرداخت تسهیلات، جهت بررسی طرح شرکت های دانش بنیان که متقاضی دریافت تسهیلات یا سرمایه گذاری خطرپذیر برای طرح های خود بوده و مطالعات مقدماتی لازم را انجام نداده اند، پیشنهاد و تصویب شود.

**تنظیم دستورالعمل حمایت در ۷ ماده

وی با بیان این که دستورالعمل حمایت از انجام مطالعات برای طرح ها و شرکت های دانش بنیان در ۷ ماده تنظیم شده است تاکید کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی از تهیه طرح جامع (Master Plan) و سایر اسناد پشتیبان برای طرح های شرکت های دانش بنیان، شامل گزارش های مطالعاتی مقدماتی، مدل تجاری، طرح کسب و کار، مطالعات فنی و اقتصادی، مطالعات تحلیل بازار و نظایر آن حمایت می کند.

دکتر سلطانی خاطرنشان کرد: این اسناد در موارد مختلفی از جمله ایجاد واحد تولید جدید، گسترش سبد محصول از نظر نوع، افزایش ظرفیت تولید موجود و ارزیابی فعالیت های شرکت های دانش بنیان به کار می روند.

وی ادامه داد: اجرای مطالعات و تهیه مستندات مزبور توسط شرکت های دارای صلاحیت صورت می پذیرد و صندوق نوآوری و شکوفایی فهرست شرکت های دارای صلاحیت برای انجام مطالعات و ارائه خدمات فوق را تهیه و اطلاع رسانی خواهد کرد.

به گفته دکتر سلطانی به موجب این دستورالعمل صندوق نوآوری و شکوفایی به زودی تعرفه مالی هزینه های خدمات مطالعات مزبور را تهیه و اطلاع رسانی می کند، ضمن آنکه صندوق درصورت درخواست شرکت های دانش بنیان و در قبال انعقاد قرارداد سه جانبه بین این شرکت ها و شرکت های معرفی شده طبق ماده ۳ و براساس تعرفه های ماده ۴، می تواند تا سقف ۵۰درصد هزینه انجام خدمات فوق را از طریق یکی از صندوق های عامل تقبل کند.

وی افزود: شرکت متقاضی می بایست حداقل ۵۰ درصد هزینه خدمات فوق را رأساً پرداخت کند و هر شرکت حداکثر یک بار در سال می تواند از خدمات فوق استفاده کند.

**تمهیداتی برای هزینه های قابل دفاع

رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین تصریح کرد: صندوق موظف است تمهیداتی را اتخاذ کند که شرکت های انجام دهنده خدمات فوق، مطالعات مزبور را براساس فرضیات واقع گرایانه، اطلاعات موثق و هزینه های قابل دفاع به انجام رسانند.

وی ادامه داد: به همین منظور صندوق از شرکت های امین با تخصص مشابه به منظور ارزیابی نهایی گزارش ها استفاده به عمل خواهد آورد و بازخورد ارزیابی های انجام شده را به شرکت های خدمات دهنده منتقل می کند و سازوکار مستندسازی، رتبه بندی شرکت های مزبور را در صندوق نوآوری و شکوفایی به تدریج آماده خواهد کرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها