Skip to content

شرکت های دانش بنیان: سرمایه گذاری مشترک صندوق نوآوری با شرکت های خصوصی دانش بنیان

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: این صندوق آماده مشارکت و سرمایه گذاری با شرکت های خصوصی دانش بنیان برای اجرای طرح های بزرگ علمی و فناوری در کشور است.
دکتر بهزاد سلطانی درحاشیه نشست خبری سومین جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری در جمع خبرنگاران افزود: برنامه صندوق این است که در شش ماهه دوم سال جاری به سراغ طرح ها و پروژه های بزرگی برود که آن را توسط شرکت های دانش بنیان خصوصی بزرگ هدایت کند.

وی بیان کرد: اکنون برای تحقق این امر با وزارت خانه های متعدد از جمله وزارت نفت و کار وارد مذاکره شده ایم .

دکتر سلطانی با اشاره به اینکه تا کنون نیمی از تسهیلات اختصاص داده شده به صندوق دریافت شده، ابراز امیدواری کرد: با این مسیر بتوانیم اکثر اعتبارات اختصاص یافته به صندوق را تا پایان سال هزینه و در اختیار شرکت های دانش بنیان برای طرح های قوی دانش بنیان قرار دهیم .

وی یادآور شد : اکنون ۸۰۰ شرکت دانش بنیان وجود دارد. قریب به ۲۹۰ طرح به صندوق ارایه شده است که حدود ۵۰ طرح بررسی و مورد حمایت قرار گرفته اند و نیز ۴۵ طرح ارایه شده شرکت ها رد شده است .

دکتر سلطانی بیان کرد: حدود ۳۸ میلیارد تومان اعتبار به ۵۰ شرکت مصوب از ۲۰ تا ۱۰۰میلیون تومان اختصاص داده شده است، همچنین مبالغ بالاتر نیز نسبت به طرح های ارایه شده تا چهار میلیارد نیز افزایش داشته است.

به گفته رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در حال حاضر یک پرونده پنج میلیارد تومانی در صندوق دست بررسی است.

۶۰ درصد شرکت های مورد حمایت صندوق نوپا هستند.

دکتر سلطانی بیان کرد: بیشترین تقاضای تسهیلات صندوق زیر ۱۰۰ میلیون تومان متعلق به شرکت های نوپا است که از طریق پارک های علم و فناوری معرفی شده اند. در واقع از کل ۷۰۰ شرکت ۴۲۰ شرکت نوپا است.

وی یاداور شد : حجم زیادی ازفعالیت صندوق را ارزیابی طرح های شرکت های نوپا به خود اختصاص داده است اکنون این امر برون سپاری شده است و از تمام ظرفیت های ستادهای فناوری پارک ها و شرکت های خصوصی که توانایی ارزیابی داشته اند مورد استفاده قرار گرفته شده است .

**** ارزیابی شرکت های دانش بنیان باید دقیق و کارشناسی باشد.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت :سیاست نحوه ارزیابی شرکت های دانش بنیان در ابتدای کار باید سختگیرانه باشد ، این سختگیری باید بعد از یک تا دو سال به تدریج آسانتر و بازتر شود ، اگر الان اسان گرفته شود و بعد سختگیری ها انجام شود این فایده ندارد.

وی افزود: مقام معظم رهبری نیز در سخنان خود فرموده اند هر شرکتی دانش بنیان نشود، باید معیارهای دانش بنیان شدن را داشته باشد ، نباید از معیارهای شرکت های دانش بنیان کوتاه آمد.

وی تاکید کرد: آیین نامه ارزیابی شرکت های دانش بنیان نیازمند بازنگری اساسی نیست بلکه نیازمند دقت دراجرا است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها