Skip to content

صندوق های پژوهش: صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری در استانها راه اندازی می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از بررسی کلیات طرحی در این کمیسیون خبر داد که در صورت تصویب نهایی آن، صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری در استانها راه اندازی می شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی  گفت: این صندوقها که باید به تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برسند بر اساس ماده ۱۰۰ برنامه سوم توسعه کشور در استان هایی همچون تهران،اصفهان،شیراز و مشهد دایر شده است.

وی با بیان اینکه بنا شد کلیات این طرح در کمیته اقتصادی با حضور مسئولین مربوطه بررسی شود ،همچنین گفت: این صندوقها توسط بخش خصوصی ایجاد می شود و در برنامه سوم توسعه کشور اجازه ایجاد آنها به بخش غیر دولتی داده شده بود اما بعدها در این زمینه خلاء قانونی به وجود آمد.

نماینده مردم شاهین شهردر مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت علوم می تواند ۴۹ درصد از منابع این صندوق ها را تامین کندو در آن شریک باشد.

وی همچنین از بررسی و رد استفساریه مواد ۴۴ و ۴۵ برنامه پنجم توسعه در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در این موارد قوانینی وجود داشته است اعضای کمیسیون با این استفساریه ها مخالفت کردند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین از موافقت اعضای این کمیسیون با کلیات طرح اساسنامه شرکت ملی نفت خبر داد و گفت: بنا شد این طرح نیز در کمیته ای مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته حاجی دلیگانی، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در نظر دارد در باره همه موضوعاتی که به آن ارجاع می شود نظرات و دیدگاه های خود را ارائه کند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها