Skip to content

طرحهای پژوهشی: بررسی طرح های پژوهشی اولویت دار ملی در عتف

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: طرح‌های تحقیقاتی اولویت ‌دار که قرار است به عنوان پروژه‌های ملی در دانشگاه ها و مراکز علمی اجرا شود در جلسه بعدی شورای عتف با حضور وزیر علوم به تصویب می‌رسد.
محمد مهدی‌نژاد نوری گفت: با توجه به بررسی اولویت‌های طرح‌های کلان‌ ملی در جلسه کمیسیون‌های دائمی شورای عتف، جلسه فوق العاده کمیسیون‌های دائمی این شورا برگزار می‌شود.
وی افزود: در این جلسه که با حضور وزیر علوم برگزار می‌شود باید طرح‌های تحقیقاتی اولویت ‌دار که قرار است به عنوان پروژه‌های ملی در دانشگاه ها و مراکز علمی برگزار شود باید به تصویب برسد که بر این اساس کمیسیون‌های تخصصی شورای عتف طرح‌های تحقیقاتی موجود را بررسی می کنند.
مهدی نژاد نوری اظهار داشت: در این جلسه حدود ۲۰ طرح تحقیقاتی کلان ملی برای اجرا در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تصویب می‌شود.
به گفته معاون پژوهشی و فناوری وزیرعلوم، در کمیسیون‌های تخصصی شورای عتف ۳۵ طرح تحقیقاتی اولویت‌دار به عنوان طرح ملی انتخاب شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها