Skip to content

طرحهای پژوهشی ملی: مشارکت دانشگاه آزاد در پروژه های کلان ملی

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بر ضرورت مشارکت دانشگاه آزاد در پروژه های کلان ملی تاکید کرد. وی همچنین خواستار آن شد که حمایتهای بنیاد ملی نخبگان به نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی نیز تعلق گیرد.
دکتر عبدالله افشار با تاکید بر اینکه نخبگان و استعدادهای برتر این دانشگاه از تسهیلات حمایتی بنیاد ملی نخبگان برخوردار نبودند، گفت: با مذاکراتی که صورت گرفت، تصمیم گرفته شد تا آیین نامه های حمایتی بنیاد مشمول نخبگان دانشگاه آزاد نیز بشود.
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد در خصوص سهم نخبگان دانشگاه آزاد از گرنت ها و حمایت های بنیاد ملی نخبگان، افزود: در گذشته نخبگان دانشگاه آزاد از گرنت ها و حمایت های پژوهشی بنیاد ملی نخبگان برخوردار نبودند.
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد دراین باره توضیح داد: برداشت مسئولان بنیاد ملی نخبگان از آیین نامه های حمایتی این بوده که طرحهای حمایتی بنیاد ملی مشمول نخبگان دانشگاه آزاد نمی شود و تنها نخبگان و استعدادهای برتر دانشگاه های دولتی می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی با اشاره به مذاکرات با مسئولان بنیاد ملی نخبگان، خاطر نشان کرد: در این مذاکرات به این نتیجه رسیدند که آیین نامه های حمایتی بنیاد ملی نخبگان خاص دانشگاه های دولتی نیست و نخبگان و استعدادهای برتر دانشگاه آزاد را نیز در بر می گیرد.
دکتر افشار یادآور شد: اعطای تسهیلات بنیاد ملی نخبگان به دانشگاه آزاد در دستور کار قرار دارد و در حال پیگیری است.
وی با انتقاد نسبت به عدم مشارکت دانشگاه آزاد در طرحهای کلان مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، ادامه داد: از زمان انتصاب در این مسئولیت از اجرای طرحهای مصوب شورای عتف اطلاعی به ما ارسال نشد و این طرحها نیز در بایگانی دانشگاه یافت نشد.
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد یادآور شد: با مذاکراتی که با مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت لیست این طرحها به دانشگاه آزاد ارسال شد.
وی ادامه داد: این طرحهای کلان به واحدهای مختلف ارسال شده تا دانشگاه آزاد نیز بتواند در پروژه های کلان مصوب شورای عتف سهمی داشته باشد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها