Skip to content

ظرفیتهای پژوهش: قراردادهای ارزی با وجود توان محققان داخلی با آن سوی آبها بسته می شود!

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با انتقاد از اینکه توانایی پژوهشگران و محققان کشور بسیار بالاست، گفت: آقایان قراردادهای ارزی را با شرکتهای فعال در آن سوی آبها می بندند و در چنین شرایطی خستگی به تن پژوهشگر داخل کشور باقی می ماند.

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه انتظار جدی درباره محقق شدن اعتبارات پژوهشی داریم، افزود: اعتبارات پژوهشی از سال ۸۶ رشد کرد اما این که این رشد بودجه در کاغذ و قانون بودجه بیاید ولی خرج نشود موجب گلایه مدیریت پژوهشی و پژوهشگران است.

وی اضافه کرد: به مسئولان عالی رتبه کشور تاکید داریم که بودجه و اعتباراتی که برای پژوهش تصویب شده است امسال خرج شود و دیگر برنگردد. سال گذشته آمار خوب نبود. بودجه محقق شده پژوهش در سال ۸۵ حدود ۶/۰ درصد تولید ناخالص ملی بود اما بودجه محقق شده پژوهش در سال ۸۶ به کمتر از ۵/۰ درصد تولید ناخالص ملی رسید که اصلا مناسب نیست.

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: البته وضعیت پژوهش در اعتبارات خوب بود ولی اعتبارات بر روی کاغذ ماند و محقق نشد.

کبگانیان با بیان اینکه انتظار داریم پژوهشگران اثر فعالیتشان را در جامعه ببینند، گفت: انتظار این است که شرایطی ایجاد شود تا پژوهشگران احساس کنند که جامعه به نتایج اختراعات و نوآوری هایشان نیاز دارد و مطمئن باشند که چشم مسئولان صنعتی کشور به آن سوی آبها نیست.

وی افزود: مخترع و محقق در داخل کشور داریم اما آقایان قراردادهای ارزی را با آن سوی آبها می بندند و جنسهای خارجی وارد می کنند. خوب در چنین شرایطی خستگی به تن پژوهشگر داخل کشور باقی می ماند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها