Skip to content

علوم شناختی: آینده ای روشن در انتظار علوم و فناوری های شناختی کشور است.

دبیرستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: شور و شوق ایجاد شده در جامعه علمی کشور برای فعالیت در زمینه علوم و فناوری های شناختی، نویدبخش آینده ای روشن در این حوزه است.
دکتر کمال خرازی افزود: علوم و فناوری های شناختی از حوزه های نوین و پیشرو در دانش بشری است که نقش تعیین کننده ای درآینده رفاه بشری بر عهده دارد.

وی اظهارکرد:اگرچه فعالیت دانشمندان ایرانی در این حوزه سابقه چندانی ندارد اما وجود تجارب قبلی در حوزه های مجاور نظیرعلوم اعصاب، روانشناسی و هوش مصنوعی و زیر ساخت های عقیدتی ، تمدنی و فرهنگی در کشور ما، فرصت های ارزشمندی را برای رشد آن فراهم ساخته است.

به گفته دکتر خرازی، توسعه سریع علوم و فناوری های شناختی در رمز گشایی پیچیدگی های کارکرد مغز در چند سال اخیر در سطح جهانی و افزایش نیازهای بومی خدمات مشاوره و توانبخشی شناختی وظیفه فعالان این حوزه را در کشور سنگین تر ساخته است.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی کمبود نیروی انسانی خبره با توانمندی های چند حوزه ای و نبود زیر ساخت های آزمایشگاهی روز آمد را دو چالش اصلی علوم و فناوری های شناختی حال حاضر در کشور دانست.

***ایجاد مشارکت حداکثری برای فعالیت های چندحوزه ای

وی در پاسخ به این پرسش که فعالیت های ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی در رشد و توسعه این حوزه چقدر تاثیرگذار است، گفت: ستاد در حال حاضر مشغول به فعالیت های سال دوم خود از نخستین برنامه استراتژیک سه ساله برای توسعه علوم و فناوری های شناختی درکشور است.

وی ادامه داد:ایجاد مشارکت حداکثری برای فعالیت های چند حوزه ای در میان خبرگان این حوزه و حیطه های مجاور و ترغیب اساتید و دانشجویان از طریق سازوکارهای متفاوت حمایتی برای مهاجرت به این حوزه یا فعالیت متمرکز در این راستا، از مهمترین اقدامات ستاد در دو سال نخست فعالیت خود برای توسعه نیروی انسانی خبره در این حوزه بوده است.

*** تهیه مقدمات راه اندازی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

وی اظهارکرد: اجرای کامل دو دوره فراخوان، داوری و حمایت از طرح های پژوهشی بر اساس اولویت های ستاد و تهیه مقدمات راه اندازی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از مهمترین اقدامات ستاد در توسعه پژوهش و فناوری های شناختی در کشور بوده است.

دکتر خرازی اظهار کرد: اگرچه هنوز برای قضاوت در مورد میزان تاثیر گذاری این اقدامات زود است اما شور و شوق ایجاد شده در جامعه علمی کشور برای فعالیت در زمینه علوم و فناوری های شناختی، نوید بخش آینده ای روشن برای کشور در این حوزه است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها