Skip to content

فرزان در عرصه بین الملل: انعقاد ۱۴ قرارداد و ۱۶ تفاهم نامه بین المللی همکاریهای پژوهشی و اخذ یک گرنت

در راستای تعاملات برون مرزی موسسه فرزان، تاکنون ۱۴ قرارداد و ۱۶ تفاهم نامه همکاری بین المللی منعقد گردیده است. در این قالب فرزان با مراکزی از کشورهای امریکایی، اروپایی و آسیایی همکاری مشترک و یا ارائه خدمات داشته است.

اخذ گرنت بین المللی از یکی از مراکز معتبر ایالات متحده آمریکا از دیگر توفیقات این سازمان می باشد. لازم به ذکر است متعاقب تحریمهای صورت گرفته علیه ایران و محدودیتهای اعمال شده از سوی دولت آمریکا، انتقال وجه گرنت به داخل کشور مقدور نشد.

فرزان در راستای ارائه خدمات خود تاکنون موفق به صدور محصولات و خدمات پژوهشی به دیگر کشورها و ورود ارز به ارزش تقریبی ۲۵۰.۰۰۰ دلار به کشورمان شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها