Skip to content

فرزان و توفیقی دیگر: پذیرش دویستمین مقاله در مجلات بین المللی

آمار مقالات منتشر شده توسط موسسه فرزان در مجلات معتبر بین المللی از مرز ۲۰۰ مقاله گذشت.

همزمان با آغاز دومین ماه سال ۱۳۸۹ آمار مقالات منتشر شده توسط موسسه فرزان در مجلات معتبر بین المللی از مرز ۲۰۰ مقاله گذشت. به همین مناسبت پاداش ویژه موسسه به دویستمین مقاله پذیرش شده اختصاص یافت. این مقاله در مجله  Complementary Therapies in Clinical Practice  (نمایه شده در ISI) منتشر شده در انگلستان مورد پذیرش قرار گرفت. نکته جالب توجه و استثنایی در مورد این مقاله پذیرش آن در کمتر از ۷ ساعت از ارسال آن به مجله می باشد. پس از ارسال مقاله به مجله در کمتر از ۲ ساعت دریافت مقاله از طرف مجله اعلام شد و پس از بررسی و داوری سریع آن در مجله در کمتر از ۷ ساعت پذیرش مقاله اعلام شد.  این یک حدنصاب جدید در سرعت پذیرش مقاله در موسسه فرزان محسوب می گردد.

گفتنی است فرایند انتشار مقاله فرایندی وقت گیر و زمان بر است و متوسط زمان برای بررسی مقاله در هر مجله ۲ تا ۳ ماه می باشد و مورد مذکور جزء موارد نادر و استثنایی است که کمتر اتفاق می افتد.

در موسسه فرزان مقالات پس از تنظیم نهایی و قبل از ارسال برای مجلات یکبار دیگر از نظر نگارش متن و زبان انگلیسی، ساختار مقاله، به روز بودن موضوع، وجود duplication  و plagiarism، روش کار و روشهای آماری مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرند. لازم به ذکر است که برای رعایت اصول اخلاق در انتشار مقالات، هر مقاله در هر زمان فقط برای یک مجله ارسال می شود و تا مشخص شدن نتیجه داوری، مقاله برای مجله دیگر ارسال نمی شود. بدین صورت ارسال همزمان به چند مجله صورت نمی گیرد.

موسسه فرزان با برخورداری از کادر مجرب، نسبت به اخذ پذیرش و انتشار مقالات در مجلات معتبر بین المللی اقدام می نماید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها