Skip to content

“فرشته سلامت” به روایت زیبای دانش آموز تهرانی

یک دانش آموز خوش ذوق تهرانی به نام فائره شرطی ، ضمن شرکت در مسابقه نقاشی دیابت، مضمون فرشته سلامت را که در محصولات سلامت هوشمند موسسه فرزان بکار رفته است، به زیبایی به تصویر کشید.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرزان، این کودک خوش ذوق تهرانی، ضمن شرکت در مسابقه نقاشی دیابت، فرشته سلامت را به زیبایی به تصویر کشیده است. گفتنی است که پیش از این، مضمون مشابهی در اپلیکیشن موبایل فرشته سلامت، از مجموعه محصولات سلامت هوشمند موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان، بکار گرفته شده بود.

به دلیل ذوق و هنر فائزه شرطی و با توجه به مشابهت آن به طرح فرشته سلامت،  با اهدای هدیه ای توسط موسسه فرزان، از او تقدیر می شود. در ادامه این طرح زیبا را می بینید.

 

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها