Skip to content

فرصتهای مطالعاتی: شرایط و ضوابط استفاده از فرصت مطالعاتی برای اساتید اعلام شد.

آیین نامه استفاده از فرصتهای مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این آیین نامه که در ۹ ماده توسط معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم ابلاغ شده است، فرصت مطالعاتی خارج از کشور به عضو هیئت علمی منتخب برای تحقیق و مطالعه در مورد یک موضوع خاص که امکان انجام آن در داخل کشور نیست و یا انجام کار مشترک با صاحب نظران و اساتید شاغل در خارج از کشور ضروری باشد براساس کسب امتیازات و اخذ پذیرش از یک دانشگاه یا مرکز معتبر علمی و پژوهشی داده می شود.

در این آیین نامه انجام فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور به مدت دو ماه و در زمان تعطیلات تابستانی با همکاری موسسه مورد تایید وزارت علوم در خارج از کشور پیش بینی شده و امکان استفاده از فرصت مطالعاتی داخل کشور برای تقویت توانمندی های پژوهشی و یا انجام مطالعه و تحقیق در یک موضوع خاص با موافقت موسسه میزبان امکان پذیر است.

براساس این آیین نامه، اعضای هیئت علمی برای استفاده از فرصتهای مطالعاتی خارج یا داخل کشور باید دارای مرتبه علمی استادیار و بالاتر باشند یا مربی برجسته محسوب شوند و حداقل امتیازات لازم تعیین شده توسط دانشگاه یا موسسه محل خدمت را برای انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی کسب کنند، همچنین یک طرح و برنامه مطالعاتی مشخص با تایید دانشگاه محل خدمت و پذیرش دانشگاه یا موسسه داخل یا خارج از کشور را برای انجام فرصت مطالعاتی داشته باشند که با موافقت رئیس دانشگاه یا موسسه محل خدمت صورت می گیرد.

همچنین اعضای هیئت علمی برای استفاده از فرصت های مطالعاتی خارج از کشور باید دارای وضعیت استخدامی رسمی قطعی باشند و ۵ سال سابقه خدمت تمام وقت در دانشگاه یا موسسه آموزش عالی و پژوهشی داشته باشند و برای انجام فرصت مطالعاتی کوتاه مدت دو ماهه خارج از کشور نیز کشور باید دارای وضعیت استخدامی رسمی یا پیمانی باشند و ۳ سال سابقه خدمت داشته باشند.

بر اساس این آیین نامه برای استفاده از فرصت مطالعاتی داخل کشور دارا بودن وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی و چهار سال سابقه خدمت ضروری است.

همچنین آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی مدت استفاده از این فرصت را در داخل و خارج کشور حداکثر یک یا دو نیمسال تعیین کرده و چنانچه در دوره انجام فرصت مطالعاتی نیاز به انجام طرح پژوهشی باشد، طرح باید در اولویت های علم و فناوری کشور بوده و خروجی آن هم مشخص باشد.

براساس ماده ۶ این آیین نامه کشورهایی برای اعزام اعضای هیئت علمی به فرصت مطالعاتی در اولویت هستند که وزارت علوم با آنها تفاهم نامه همکاری داشته و در حال تبادل استاد و دانشجو باشند. همچنین چاپ حداقل یک مقاله در نشریات معتبر با نمایه استنادی بین المللی پس از انجام  فرصت مطالعاتی خارج از کشور و حداقل یک مقاله در نشریات معتبر علمی پژوهشی پس از انجام فرصت مطالعاتی داخل کشور الزامی است.

توسعه و گسترش تجارب علمی اعضای هیئت علمی و آشنایی با دستاوردهای علمی و فنی جدید، کمک به رفع مشکلات علمی و تخصصی کشور با انتقال تجربیات، استفاده از امکانات علمی، تجهیزاتی و آزمایشگاهی برتر داخل یا خارج از کشور، انجام کارهای تحقیقاتی مشترک با دانشمندان و پژوهشگران سراسر مراکز علمی برجسته، کمک به توسعه و تقویت همکاریهای علمی منطقه ای و بین المللی و به روز شدن دانش تخصصی اعضای هیئت علمی از اهداف اعزام اعضای هیئت علمی به فرصت مطالعاتی داخل یا خارج از کشور است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها