Skip to content

فناوری اطلاعات: کارگاه آموزشی نحوه استفاده از کتابخانه الکترونیک پزشکی ایران برگزار شد

کارگاه آموزشی نحوه استفاده از کتابخانه الکترونیک پزشکی ایران با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه آموزشی از روز ۲۶ خردادماه در دانشگاههای علوم بهزیستی و توانبخشی، علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی آغاز شده بود و امروز به کار خود پایان داد.
در مدت برگزاری این کارگاه آموزشی نمایندگانی از دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور حضور داشتند که با نحوه استفاده از کتابخانه الکترونیک پزشکی ایران با هدف بهره برداری مطلوب از این کتابخانه آشنا شدند.
کتابخانه الکترونیک پزشکی ایران ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری به آدرس اینترنتی www.inlm.org به همت معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه اندازی شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها