Skip to content

فناوریهای نوین: بازار فناوری های نانوپزشکی تا سال ۲۰۱۹ به ۱۷۷ میلیارد دلار خواهد رسید.

بر اساس گزارش جدیدی که توسط موسسه تحقیقاتی ترنس پرنسی مارکت ریسرچ، منتشر شده است، ارزش بازار جهانی حوزه نانوپزشکی تا سال ۲۰۱۹ به ۱۷۷.۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

بر اساس گزارش جدیدی که توسط موسسه تحقیقاتی ترنس پرنسی مارکت ریسرچ (Transparency Market Research) منتشر شده است، ارزش بازار جهانی حوزه نانو پزشکی تا سال ۲۰۱۹ به ۱۷۷.۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

این گزارش با عنوان بازار نانو پزشکی، تجزیه و تحلیل اندازه سهم، رشد، روندها و پیش بینی این صنعت جهانی بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹، ارزش بازار جهانی نانو پزشکی را در سال ۲۰۱۲ میلادی ۷۸.۵۴ میلیارد دلار برآورد کرده و پیش بینی می کند که ارزش این بازار با نرخ رشد ترکیبی ناخالص سالیانه ۱۲.۳ درصد در بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹، به ۱۷۷.۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش یابد.

این گزارش تاکید می کند، ظهور کاربردها و فناوری های جدید در حوزه نانو پزشکی یکی از شاخص های اصلی رشد بازار جهانی نانوپزشکی است.

بعلاوه افزایش تامین مالی دولت ها و بخش خصوصی در این حوزه با هدف ارتقای فعالیت های تحقیقاتی مربوط به حوزه نانوپزشکی، فرآیند تجاری سازی محصولات جدید را تسریع نموده و به توسعه این بازار کمک می کند.

افـزایش جمعیت سـالخـوردگـان، وجـود نیـازهای پـزشکی حـل نـشده و افــزایش جـهانی بـیـمـاری های مزمن از دیگر شاخص های پیش ران این حوزه محسوب می شوند.

این گزارش اضافه می کند، در سال ۲۰۱۲ میلادی، آمریکای شمالی در این حوزه پیشگام بوده و انتظار می رود که جایگاه خود را تا سال ۲۰۱۹ در بازار این حوزه حفظ نماید. هر چند که برآورد می شود که بازار کشورهای حوزه اقیانوس آرام با سرعت بیشتری رشد نماید.

همچنین انتظار می رود که بازار این حوزه در کشورهای اروپایی به خاطر داشتن چارچوب های قانونی در مقایسه با کشورهای آمریکای شمالی با سرعت بیشتری رشد نماید.

خبرهای تصویری