Skip to content

فناوریهای نوین: تاسیس رشته مهندسی بافت در مقطع دکترای تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شورای دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با حضور اعضای خود تشکیل جلسه داد که بخشی از این مصوبات به تصمیم گیری در زمینه تاسیس دوره های جدید آموزشی و مراکز تحقیقاتی جدید اختصاص داشت.

بر این اساس رشته های مهندسی بهداشت محیط، فیزیولوژی ورزشی، مهندسی بافت و مطالعات اعتیاد در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) در این دانشگاه تاسیس می شوند.

همچنین تاسیس مراکز تحقیقاتی از جمله اندوکرینولوژی تولید مثل، انکویورولوژی، ارتوپدی، سلول‌های بنیادی و پرستاری از دیگر مصوبات این شورا بود.

بر اساس تصمیم شورای دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی مقرر شد رشته حشره‌شناسی پزشکی، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی و بهداشت عمومی در مقطع کارشناسی ارشد منوط به وجود مقطع کارشناسی رشته مربوطه نیز در دانشگاه راه اندازی شوند.

 

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها