Skip to content

فناوریهای نوین: تاسیس نخستین پارک زیست فناوری علوم پزشکی کشور با نام “بوعلی سینا”

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاسیس اولین پارک زیست فناوری حوزه علوم پزشکی با نام “بوعلی سینا” خبر داد و گفت: این پارک زیست فناوری وابسته به انستیتو پاستور است و به زودی شرکتهایی در این پارک مستقر خواهند شد.چ

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجوز اصلی این پارک زیست فناوری از شورای عالی انقلاب فرهنگی اخذ شده و اساسنامه این پارک نیز برای تصویب به شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت ارائه شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به فرآیند تصویب اساسنامه در شورای گسترش همزمان مذاکراتی نیز با برخی از شرکتهای خصوصی انجام شده است تا در این پارک مستقر شوند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اولین بار آذرماه سال ۱۳۸۶ از موافقت رئیس جمهور با ایجاد اولین پارک زیست فناوری کشور خبر داده و گفته بود: خوشبختانه رئیس‌جمهور موافقت کرده است تا این پارک در کنار مجموعه پاستور کرج راه اندازی شود که امیدواریم بتوانیم حمایتهای لازم از نظر مکان و منابع مالی را برای تجهیز آن کسب کنیم.

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با مهر در خصوص طرح احداث نخستین پارک علم و فناوری در حوزه علوم پزشکی یادآور شده بود: به نظر می آید ایجاد این پارک زیست فناوری زیرساخت مهمی است که باعث می ‌شود این چرخه ایده تا محصول با سرعت بیشتری پیگیری شود و وزارت بهداشت بتواند محققان را بیشتر درگیر تحقیقات معطوف به نتیجه و معطوف به محصول کند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها