Skip to content

فناوریهای نوین: تدوین برنامه آموزشی بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی دارویی در وزارت بهداشت

رئیس ستاد فناوریهای نوین وزارت بهداشت با اشاره به توسعه رشته های مبتنی بر فناوریهای جدید گفت: برنامه آموزشی رشته های بیوتکنولوژی دارویی و نانوتکنولوژی دارویی تدوین شد.

دکتر رسول دیناروند در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: با توجه به توسعه رشته های مبتنی بر فناوری های جدید، برنامه آموزشی این دو رشته تدوین شده است و پس از تصویب شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت زمینه جذب دانشجو در آن فراهم می شود.

وی افزود: این رشته ها در مقطع دکتری تخصصی راه اندازی خواهد شد و هم اکنون در مقطع کارشناسی ارشد نیز دانشجو در رشته نانوتکنولوژی در حال پذیرش است.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: ستاد فناوریهای نوین در وزارت بهداشت یک کمیته وزارتی است که با ستاد توسعه نانو ریاست جمهوری و شورای زیست فناوری مرتبط است و وظیفه آن برنامه ریزی و پیگیری عرصه های توسعه فناوری است.

وی خاطرنشان کرد: بحثهای آموزش، پژوهش، حمایت از تولید، حمایت از مالکیت فکری، استانداردها و ضوابط در این کمیته بررسی و پیگیری می شود.

رئیس ستاد فناوریهای نوین وزارت بهداشت در خصوص وضعیت آموزش مبتنی بر فناوریهای جدید گفت: دانشکده فناوری های نوین در واقع دانشکده هایی است که در حوزه هایی که به عنوان فناوری های نوین از آن نام برده می شود، در تحصیلات تکمیلی و عرصه های آموزشی بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، مهندسی بافت، سلولهای بنیادی دانشجو تربیت می کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها