Skip to content

فناوریهای نوین: تصویب تأسیس پارک زیست فناوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی

رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: پارک علم و فناوری زیست فناوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است اما اجرای آن نیاز به بودجه دارد.

دکتر محمد حسین مدرسی درباره مراحل اجرای راه اندازی پارک علم و فناوری زیست فناوری افزود:  مبلغ ۲۰ میلیارد تومان اعتبار باید برای تأمین هزینه خریداری زمین اصلی و تجهیزات و فضای فیزیکی (۴۷ هکتار) به وزارت دفاع پرداخت شود تا زمین و تجهیزات مربوط به پارک زیست فناوری پاستور اختصاص یابد.

وی افزود: این ۲۰ میلیارد تومان اعتبار تنها به فضای فیزیکی مربوط می شود و سایر مراحل اجرایی نیز به اعتبار نیاز دارد.

دکتر مدرسی گفت: اساسنامه پارک زیست فناوری پاستور تدوین شده و پس از آماده شدن فضای فیزیکی سایر مسائل مورد نیاز نیز حل خواهد شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها