Skip to content

فناوریهای نوین: حفاظت ویژه از تولیدات ملی در نانو و بیوتکنولوژی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از تدوین آیین نامه ای برای حفظ تولید ملی در عرصه نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی خبر داد و بر ضرورت تضمین بازار داخلی برای تولیدکنندگان محصولات در این دو حوزه تاکید کرد.

دکتر مصطفی قانعی افزود: برای اینکه دانشگاهها را در جهت بیانات مقام معظم رهبری درباره تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بسیج کنیم نشستی در اردیبهشت ماه برای مراکز رشد و معاونت های تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی خواهیم داشت تا هر دانشگاه تکلیف خود را بداند.

وی افزود: در این نشست که در شیراز برگزار خواهد شد، میزان تعهد هر دانشگاه را برای تحقق امر تولید ملی روشن می کنیم تا پتانسیل تولید ملی در آن دانشگاه مشخص باشد.

دکتر قانعی یادآور شد: اقدام دیگری که برای حوزه تولید ملی در وزارت بهداشت اتخاذ شده این است که کسانی که در حوزه بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی فعالیت می کردند امکان تضمین سرمایه نداشتند که این موضوع برطرف شده است.

انحصار تولید ملی برای فعالان نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی در داخل کشور
وی افزود: بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی کسانی که در حوزه بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی فعالیت می کنند به دلیل اینکه محصولات آنها بیوسیمیلار بوده و پتنت آن ثبت می شود، امکان خروج محصولات را از کشور خود ندارند و باید در بازار داخلی جذب شوند، از این رو بازار داخلی باید برای این گروه از افراد تضمین می شد.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: ریاست سازمان غذا و دارو آیین نامه ای را در این زمینه تدوین و ابلاغ کرد که بر اساس آن این سازمان از سرمایه و تلاش فردی که در حوزه های نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی کار می کنند حمایت می کند و بازار آنها را تضمین خواهد کرد. در واقع با انحصار یک مدت زمانی، تلاش می شود تا سرمایه فرد به اول بازگردد.

تشکیل کمیته ای برای پایش و صیانت از تولید ملی در حوزه وزارت بهداشت
دکتر قانعی از تشکیل کمیته ای برای پایش و صیانت از تولید ملی در حوزه وزارت بهداشت خبر داد و گفت: وزیر بهداشت کمیته ای را در این زمینه تعیین که کمیته باید موضوع تولید ملی را به طور دائم پایش کند و پرونده های تولید در اولویت قرار گیرد.
وی گفت: البته این موضوع نیازمند طراحی ساختار بود که این کار انجام شده است تا افراد دیگر صدمه نخورند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها