Skip to content

فناوریهای نوین: حمایت از مقالات نانو

ستاد توسعه فناوری نانو از مقالاتی که در ۳۰ کشور اول دنیا بر اساس رتبه بندی ISI پذیرفته شوند، حمایت می کند که این حمایت ها علاوه بر دانشجویان دکترا، مشمول دانشجویان دوره کارشناسی ارشد نیز می شود.
تاکنون اعضای هیات علمی و دانشجویان دکترا مشمول حمایتهای ستاد برای شرکت در کنگره های خارج از کشور می شدند ولی بر اساس آیین نامه جدید ستاد توسعه نانو دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های فناوری نانو نیز مشمول این حمایت ها می شوند.

بر این اساس، دانشجویان رشته های فناوری نانو مصوب یکی از دانشگاه های کشور که مقالات آنها به صورت ارائه سخنرانی در کنگره های بین المللی خارج از کشور پذیرفته ‌شود مورد حمایت این ستاد قرار می گیرند هر دانشجوی کارشناسی ارشد تنها یک بار مجاز به استفاده از این حمایت ها خواهد بود.

دانشجویان پس از ارسال مدارک و انجام مراحل داوری و تائید مقاله، مبالغی را به عنوان تشویق دریافت خواهند کرد. میزان مبالغ تشویقی پرداختی برای شرکت در کنگره های برگزار شده در ۱۵ کشور اول دنیا ۱۰ میلیون ریال و برای شرکت در کنگره های برگزار شده در ۱۵ کشور دوم دنیا ۵ میلیون ریال است.

این حمایت ها به مقالاتی که به صورت پوستر ارائه می شوند و یا در کشورهایی با رتبه پایین ‌تر از ۳۰ در رتبه بندی جهانی ارائه شوند، تعلق نمی گیرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها