Skip to content

فناوریهای نوین: دبیر کمیته فناوری معاونت تحقیقات وزارت بهداشت منصوب شد

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت طی حکمی دبیر کمیته فناوری این معاونت را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد واسعی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر مسعود فلاحی خشکناب را به عنوان دبیر کمیته فناوری منصوب کرد.

دکتر مسعود فلاحی خشکناب استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها