Skip to content

فناوریهای نوین: رشد تولیدات علمی در فناوریهای نانو و بیو به رغم مشکل مالی

رئیس ستاد فناوریهای نوین وزارت بهداشت گفت: متاسفانه بودجه کشور در دو بخش بیو و نانو فناوری ضعیف است اما علی رغم اینکه اعتبارات خوبی نتوانسته ایم بسیج کنیم تولیدات علمی کشور در این زمینه ها نسبت به گذشته رشد داشته اند.

دکتر رسول دیناورند در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: با وجود این کمبود بودجه، برنامه ریزی های خوبی در این زمینه صورت گرفته و وزارت بهداشت اهداف مشخصی در این بخشها تعیین کرده است.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در وزارت بهداشت تمام برنامه های عملیاتی مشخص است و همه موضوعات به صورت شفاف موجود است و بر اساس بودجه ای که امکان جذب آن وجود دارد کارها در حال پیشرفت است.

وی یاد آور شد: در حال حاضر علی رغم اینکه نتوانسته ایم اعتبارات خوبی بسیج کنیم و به دانشگاهها اختصاص دهیم اما شاهد هستیم که در حوزه بیو و نانو فناوری تولیدات علمی کشور نسبت به گذشته بیشتر شده است.

وی با ابراز تأسف از ضعیف بودن بودجه کشور در بخش های بیو و نانو فناوری خاطرنشان کرد: هم اکنون در زیست فناوری فرآورده هایی در بازار دارویی کشور داریم و در مورد نانوفناوری نیز هنوز در مرحله تحقیقات هستیم اما اطمینان دارم با وجود این مقالات و افزایش تعداد آنها با یک فاصله ای خوبی، این تحقیقات امکان تبدیل شدن به محصول را خواهند داشت.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها