Skip to content

فناوریهای نوین: شرکت های نوپا منبع اصلی نوآوری در حوزه فناوری های نوین

در دهه های اخیر، بسیاری از شرکت های بزرگ فعال در حوزه فناوری های نوین، از یک برنامه تحقیقاتی درون سازمانی به وجود آمده اند و این شرکت های نوپا منبع اصلی نوآوری های بزرگ بوده اند.

به گزارش ایرنا از سایت nanowerk.com ، در یک گزارش جدید با عنوان:  نوآوری و کارآفرینی در فیزیک در قرن ۲۰ – بسیاری از نوآوری های فناورانه که منجر به رشد اقتصادی آمریکا می شد، از ایده هایی نشات می گرفت که در شرکت های بزرگ فعالیت می کردند.

اما در دهه های اخیر، بسیاری از شرکت های بزرگ فعال در حوزه فناوری های نوین، از برنامه های تحقیقاتی درون سازمانی نشات گرفته و شرکت های نوپایی شکل گرفته اند که منبع اصلی نوآوری های بزرگ بوده اند.

به گفته ارویل بوتلر، از موسسه فیزیک آمریکا (AIP) و از نویسندگان گزارش مذکور، شرکت های نوپای کوچک ، به عنوان پیش رانان نوآوری آمریکا ، جایگزین مراکز تحقیقاتی شرکتی شده اند.

این گزارش با اتکا بر مصاحبه های گسترده با ۱۴۰ فیزیکدان دارای مدرک دکتری و سایر متخصصانی که در بیش از ۹۱ شرکت نوپا در ۱۴ ایالت آمریکا فعالیت می کردند، تهیه شده است.

این شرکت ها به طور کلی در زمینه فناوری نانو، ادوات پزشکی ، ادوات تولیدی ، لیزر و ادوات نوری ، فناوری های انرژی تجدیدپذیر و سایر محصولات فعالیت می کنند.

به گفته جو اندرسون، از نویسندگان این گزارش هیچ فرمول خاصی برای یک شرکت نوپای موفق فیزیک وجود ندارد و بسیاری از شرکت های نوپای فیزیک را می توان در مراکزی نظیر دره سیلیکون و بوستون پیدا کرد.

بر اساس گزارش جدید ، تامین مالی و ماهیت فناوری ، دو چالش بسیار مهم پیش روی کارآفرینان است. سوالات مربوط به نحوه تامین مالی یکی از دغدغه های اصلی و همیشگی کارآفرینان است.

البته در این گزارش آمده که طی دهه گذشته، سرمایه گذاران خطرپذیر بسیار ریسک گریز شده و شرکت های تحقیقاتی نوپا ، به حمایت های مالی برنامه تحقیقات نوآوری کسب و کارهای کوچک (SBIR) دولت فدرال آمریکا متکی بوده اند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها