Skip to content

فناوری اطلاعات: اطلس های آنلاین پزشکی راه اندازی شد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری اعضای هیئت علمی این دانشگاه اقدام به تولید اطلس های آنلاین پزشکی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر آموزش الکترونیک دانشگاه این اطلس ها را در سامانه جامع آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از ابزار مخصوصی طراحی کرده که به اساتید این امکان را می دهد تا تصاویر علمی که در طی دوران کاری خود جمع آوری کرده اند را در یک مجموعه طبقه بندی شده، ارائه کنند.

از دیگر قابلیتهای این اطلس های آن لاین این است که دارای امکان ارائه توضیح توسط استاد مربوطه، بازدید از اطلس و اضافه کردن تصویر به آن با تایید استاد مربوطه را دارد.

اطلس هایی که تاکنون در این دانشگاه آماده شده اند شامل اطلس بیماریهای عروقی، اطلس میکروبیولوژی، اطلس آناتومی اندام پزشکی، اطلس آناتومی تنه پزشکی، اطلس آناتومی سروگردن پزشکی، اطلس آناتومی سیستم عصبی و اطلس استخوانها و مفاصل است.

این اطلسها در بخش سیری در دروس سامانه آموزش مجازی دانشگاه در دسترس دانشجویان قرار دارد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها