Skip to content

فناوری اطلاعات: ایجاد کتابخانه های الکترونیک در دانشگاههای کشور

مشاور وزیر علوم در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: کلیه دانشگاههای کشور ظرف سه سال آینده به کتابخانه دیجیتال مجهز خواهند شد.

محمد حسن شفازند در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان این مطلب در پاسخ به اینکه دانشگاهها تا چه زمانی به یک طرح اولیه برای کتابخانه دیجیتال دست پیدا می کنند، گفت: برنامه هایی به صورت مکتوب وجود دارد اما فاصله بین نوشتن برنامه تا اجرای آن زیاد است و باید فرصت برای اجرا داشته باشیم اما امید می رود که ظرف ۲ تا ۳ سال آتی بتوانیم بهترین وضعیت را داشته باشیم.

مشاور وزیر علوم در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات افزود: با توجه به استانداردهای کتاب الکترونیکی می توان گفت که در حال حاضر از نظر کتاب الکترونیکی کمبود داریم و تنها دانشگاههای معتبر کشور را می توان در سطح جهانی به کتاب الکترونیک مجهز کرد.

وی ادامه داد: برای الکترونیکی شدن کتابخانه ها باید دارای سیستم نگهداری از دانش ثبت شده و مکتوب باشیم.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها