Skip to content

فناوری اطلاعات: تفاهم‌نامه توسعه شبکه علمی کشور منعقد شد.

تفاهم نامه توسعه شبکه علمی کشور میان سازمان فناوری اطلاعات و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی تفاهم نامه همکاری برای ایجاد توسعه شبکه علمی کشور میان سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران منعقد شد.

با امضای این تفاهم نامه، مجموعه فعالیتهای علمی داخل کشور در داخل یک شبکه قرار می گیرد این شبکه اطلاعات مربوط به کتابخانه ها، دانشگاهها، پروژه های تحقیقاتی در حال انجام، بانکهای اطلاعاتی، پژوهشی و آماری کشور را در اختیار کار بران قرار می دهد.

همچنین زمینه مناسبی را برای توسعه دوره های مجازی برای دانشگاه ها و مراکز آموزشی و ارائه خدمات ویدئو کنفرانسهای علمی فراهم می کند.

با این اقدام کلیه دانشگاه ها مراکز وابسته به وزارت علوم واقع در استان تهران به این شبکه ملحق می شوند و به تدریج سایر دانشگاه ها نیز عضو آن خواهند شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها