Skip to content

فناوری اطلاعات: ثبت طرحهای پژوهشی در سامانه اطلاعات علم و فناوری از اوایل خرداد ماه

دبیر شورای فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ثبت تمامی طرحهای پژوهشی کل کشور در سامانه ملی مدیریت اطلاعات علم و فناوری از اوایل خرداد ماه خبر داد.

سید امید فاطمی افزود: با رونمایی سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری در ماه آینده، دستگاههای اجرایی کل کشور باید نسبت به ثبت طرحهای پژوهشی خود در این سامانه اقدام کنند.

وی اضافه کرد: آغاز به کار طرح و گزارش مرحله به مرحله از اجرای طرح پژوهشی باید در سامانه ثبت شود.

خبرهای تصویری