Skip to content

فناوری اطلاعات: جایگاه نامطلوب ایران در رتبه بندی فناوری اطلاعات

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات با انتقاد از رتبه ایران در فناوری اطلاعات به گزارش موسسه اکونومیست در سال ۲۰۰۷ اشاره کرد و گفت: در این رده بندی ایران از حیث فناوری اطلاعات در بین ۶۴ کشور رتبه ۶۴ را کسب کرد که این عدد در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نیز تغییر چندانی نکرد.

سید امید فاطمی در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به رتبه ضعیف ایران در مقوله فناوری اطلاعات از حیث تحقیق و توسعه و تربیت نیروهای متخصص گفت: در رتبه بندی موسسه اکونومیست، مقوله فناوری اطلاعات با شاخصهای متفاوتی سنجیده شده که وضعیت ایران در این شاخصها آنچنان که باید خوب نیست.

وی اضافه کرد: رتبه ایران از حیث تحقیق و توسعه در فناوری اطلاعات از آخر یازدهم است و در بخش تربیت نیروهای متخصص فناوری اطلاعات بعد از کشورهای آذربایجان، پاکستان، نیجریه و ویتنام از آخر رتبه پنجم را کسب کرده است.

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه بررسی تغییر و تحولات فناوری اطلاعات از جمله اهداف تاسیس این پژوهشگاه است به رشد فناوری اطلاعات در جهان و پژوهشهای ناب فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: این پژوهشگاه ملی باید رشد فناوری اطلاعات را در دنیا و ایران بررسی و برای آن پژوهش تعریف کرده و پژوهش ها را مدیریت کند.

وی درباره وظایف پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات در مقوله پژوهش در IT اظهار داشت: توسعه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از فناوریهای اولویت دار در برنامه چهارم توسعه مطرح شده بود که تحقق این مهم نیازمند تحقیق و توسعه و تربیت نیروهای متخصص است.

دکتر فاطمی تاکید کرد: در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران نه تنها باید کاربردهای فناوری اطلاعات در پژوهش را به صورت مدیریت اطلاعات دنبال کنیم بلکه پژوهش در فناوری اطلاعات نیز امری مهم است که باید به آن پرداخته شود.

وی با اشاره به دانشگاههای وزارت علوم که علاوه بر آموزش عالی وظیفه پژوهشی نیز دارند و وجود پژوهشگاههای تابعه وزارت علوم برای تحقق امر تحقیق و پژوهش گفت: برای تاسیس پژوهشگاه ملی در حوزه فناوری اطلاعات به طور خاص تصمیمات بسیاری مدنظر بود که در نهایت ارتقای پژوهشگاه “اطلاعات و مدارک علمی ایران” به پژوهشگاه “علوم و فناوری اطلاعات ایران” با رویکرد فناوری اطلاعات در نظر گرفته شد.

دکتر فاطمی افزود: هدف پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ارتقای رتبه ایران در امر تحقیق و توسعه و تربیت نیروهای متخصص در حوزه فناوری اطلاعات است چرا که جایگاه فعلی ایران در این مقولات به هیچ وجه قابل قبول و شایسته نیست.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها