Skip to content

فناوری اطلاعات: جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات در اردیبهشت برگزار می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر جشنواره ملی فاوا برگزاری این جشنواره را فرصتی مناسب برای استانداردسازی خدمات در حوزه ICT عنوان کرد و گفت: جشنواره ملی فاوا اردیبهشت ماه سال ۹۰ برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر صمد مومن بالله در نشست خبری جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات از ارزیابی برترین های دو عرصه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: جشنواره ملی فاوا بستر مناسبی برای عرضه‌ فعالیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفتن به سمت استانداردسازی است.

وی با بیان اینکه برترین های حوزه فاوا در این جشنواره ملی شناسایی و تقدیر خواهند شد ادامه داد: جشنواره ملی فاوا حرکت جدیدی است که برای نخستین بار در کشور برگزار می‌شود.

دکتر مومن بالله گفت: در این جشنواره افراد حقیقی و بنگاه‌های حقوقی چه در حیطه دولتی، خصوصی و یا تعاونی می‌توانند شرکت کنند و در واقع با برگزاری این جشنواره همگرایی و همدلی افزایش می‌یابد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه نخستین گام اساسی در جهت ساختاردهی فناوری اطلاعات کشور در قانون برنامه سوم توسعه پایه‌گذاری شد و فصل مجزایی تحت عنوان فصل ۱۱ ایجاد و توجه جدی به آن انجام شد، افزود: قابلیت‌های فناوری اطلاعات در این بستر توانایی های جدیدی را برای ما فراهم می‌کند که امید می رود با برگزاری این جشنواره سطح رضایتمندی در این بخش ارتقاء یابد.

دبیر جشنواره ملی فاوا با تاکید بر اینکه اپراتورها، رگولاتوری و تمامی شرکت‌های ISP،‌ PAP ها و بخش خصوصی فعال در این حوزه می توانند در این جشنواره شرکت کنند اضافه کرد: همچنین در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت فضای تبادل اطلاعات کارگروهی ایجاد شده که تمامی زیرشاخه‌های ICT و امنیت اطلاعات، پست و رسانه‌های الکترونیکی و حوزه آموزش و پژوهش فاوا را در بر می گیرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزاری جشنواره ملی فاوا را جهش و حرکتی در بحث ورود به دولت الکترونیکی برشمرد و گفت: با برگزاری این جشنواره خدمات ارائه شده به مردم در زمینه دولت الکترونیکی ارزیابی شده و اپراتورهای مربوطه نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند.

وی تاکید کرد: این جشنواره کاربردی و راهبردی فرصتی است که اپراتورها توسط حاکمیت شناسانده شوند و شرکت‌های دارای پروانه بتوانند خدمات خود را عرضه و معرفی کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها